Okresný stolno-tenisový turnaj seniorov

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska /ZO JDS/ v Rabči usporiadala 8.3.2019 úvodný 1. roč. stolno-tenisového turnaja seniorov pre okres Námestovo, ktorý sa uskutočnil v športovej hale ZŠ Rabča.

Turnaja sa zúčastnilo 6 ZO JDS, okrem domácej Rabče to boli zo ZO Bobrov, Or. Jasenica, Vavrečka, Sihelné a MsO Námestovo. Spolu sa turnaja zúčastnilo 21 súťažiacich, z toho len 3 ženy. Súťažiaci boli rozdelení do 4 vekových tried, 60 – 65 rokov, 66 – 70 r., 71 – 76 r. a 76 a viac rokov.

Mestskú organizáciu JDS Námestovo reprezentovalo 5 súťažiacich / ďalší dvaja sa nemohli zúčastniť zo zdravotných dôvodov a rodinných povinností/ a to veľmi úspešne. V mužských kategóriách vyhral vek. kat. 60 – 65 r. Anton Gluštík, vek. kat. 76 a viac r. vyhral Vladimír Hrubjak. Vo vek. kat. 66 – 70 r. sme obsadili 6 a 7 priečku a vo vek. kat. 71 – 75 r. sme nemali zástupcu. Súťaž žien bola bez vek. kategórií /len 3 súťažiace/ a vyhrala ju Božena Pavlíková.

Hrala sa aj švorhra ktorú vyhral Anton Gluštík spolu Jánom Flakom z Bobrova. Okrem vyššie uvedených úspešných súťažiacich sa turnaja zúčastnili za MsO Námestovo ešte Ján Pindjak a Rudolf Bencúr. Po vyhlásení výsledkov turnaja a odovzdaní diplomov a pohárov najlepším z každej kategórie nasledovalo spoločenské posedenie v klubovni miestnej organizácie JDS. V rámci tohto posedenia boli odmenené kvietkom všetky zúčastnené ženy či súťažili, alebo sa na turnaji podieľali organizačne. Kvety ženám venoval k MDŽ sám starosta obce p. Piták. Organizátori chcú z tohto turnaja urobiť tradíciu a dúfajú, že budúceho ročníka sa zúčastní ďaleko viac ZO JDS ako  aj súťažiacich a že pouvažujú rozšíriť turnaj aj o mimo-okresné družstva.

V. Nečas