Celoslovenské lyžiarske podujatie seniorov.

Krajská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska /KO JDS/ v Žiline usporiadala v spolupráci s Okresnou organizáciou JDS /OO JDS/ v Tvrdošíne a ZO JDS V Nižnej celoslovenskú súťaž v obrovskom slalome seniorov v priestoroch zimného strediska Uhliská v Nižnej n. Oravou. Preteky sa uskutočnili 12.3.2019.

Všetky kraje /Vyššie územné celky – VÚC/ vyslali na pretek súťažiacich s doprovodom. Spolu sa podujatia zúčastnilo vyše 60 osôb, z toho 43 súťažiacich mužov a žien. Súťažiaci /muži, ženy/ boli rozdelení do dvoch vekových kategórií: 60 - 69 rokov, 70 a viac r.. Obrovský slalom mal dĺžku málo cez 800 m a 26 bránok. Sklon trasy bol v 2/3 stredne náročný a posledná 1/3 pred cieľom bola dosť náročná. Súťažilo sa vo dvoch kolách na tej istej trati a do umiestnenia sa započítaval len jeden, lepší čas. Pri prvom kole bol sneh mierne primrznutý s vrstvičkou nového snehu, a druhom kole sa na stave trate podpísal odmäk. Ako súťažiaca bola za KO JDS Žilina nominovaná Božena Pavlíková /MsO JDS Námestovo/, a počínala si veľmi dobre. V prvom kole mala najlepší čas zo všetkých štartujúcich žien!. V druhom kole si pohoršila skončila celkove tretia aj vinou zmätku pri štarte a tiež rozjazdenou dráhou, štartovala totiž ako posledná vo svojej vek. kateg., a jej najväčšie súperky medzi prvými. Aj tretie miesto Boženky Pavlíkovej v rámci Slovenska je obrovský úspech za čo jej v mene OO a MsO Námestovo srdečne gratulujeme.

V. Nečas