Vekové kategórie:

K1: od 60 -65 rokov / nar.1954 a mladší /

K2: od 66 -70 rokov / nar. 1949-1953 /

K3: od 71 rokov / nar. 1948 a starší /


Súťaží sa najviac v troch disciplínach.

U disciplíny: streľba zo vzduchovej pušky, sa súťaží bez vek. kategórii.

Súťažiť je možné, ak v jednotlivej disciplíne sú prihlásení minimálne traja súťažiaci.


PROPOZÍCIE K JEDNOTLIVÝM DISCIPLÍNAM

Behy : ženy – 50 a 100 m, muži 60 a 200 m:

Každá kategória beží samostatne na jeden rozbeh, ak je v kategórii viac účastníkov, vykoná sa viac rozbehov. Finále sa nebeží. Poradie sa určuje podľa dosiahnutých časov. Tretry nie sú povolené.

Vrh guľou: ženy – 3 kg, muži – 4 kg, nad 71 rokov – 3 kg

Vrhá sa z kruhu do diaľky. Každý súťažiaci má tri pokusy. Vrhá sa bez otočky.

Do súťaže sa započítava najdlhší vrh. Poradie si súťažiaci nežrebujú. Každá

kategória sa hodnotí samostatne.

Ženy: hod váľkom do diaľky, Muži: hod granátom do diaľky.

Každý má tri pokusy. Víťazom je súťažiaci s najdlhším hodom.

Hod granátom na cieľ:

ženy na vzdialenosť: K1-10 m, K2-9 m, K3- 8 m.

Muži: K1- 15 m, K2-12m, K3-10 m

Ženy môžu hádzať aj odspodu.

Terč tvoria tri kruhy s hodnotami 5, 3 a 1 bod. Môže byť povolený 1 skúšobný /cvičný/ hod /neboduje sa/.

Vyhráva súťažiaci s najväčším bodovým ziskom za tri pokusy.

Streľba zo vzduchovej pušky: muži aj ženy

Strieľa sa v leže. Tri strely sú nástrelné a 5 súťažných. Nepovoľujú sa

vlastné pušky. Víťazom je súťažiaci s najväčším súčtom bodov.

Poradie si súťažiaci nežrebujú a súťažia vo svojej kategórii /muži, ženy/.

Hodnotenie úspešnosti MO /MsO/ JDS na OŠH:

Poradie OO JDS bude stanovené podľa počtu získaných bodov.

Za 1. miesto - 5 bodov, za 2. miesto – 3 body a za 3. miesto – 1 bod.