Pozvánka/Propozície

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Námestovo

Poriada 4. ročník lyžiarskeho bežeckého preteku a preteku v severskej chôdzi „Námestovská biela stopa“ na ktorý pozývame seniorov z Vašej organizácie.

Kedy ?: 13.2.20208.30 hod.

Kde ?: Námestovo – Ranč u Edyho /smer hotel Studnička/.

Kto sa môže zúčastniť?: muži a ženy vo veku 60 r. a viac.

Vekové triedy: muži, ženy 60 – 65 r., 66 - 70r., 71 – 75r., 76 r. a viac. Rozhoduje rok narodenia. V prípade potreby /málo účastníkov kategórii/, sa susedné kateg. spoja.

Prihlášky: do 29.1.2020. Prihlášky žiadame zasielať na dole uvedenú e-mail adresu. Najlepšie hromadne za vysielajúcu organizáciu JDS. V prihláške u súťažiacich uviesť meno, vek a súťažnú disciplínu. U ostatných /diváci/ uviesť len meno a v poznámke „divák“ a pod.. Prihlásiť sa možno aj idividuálne, prípadne aj telefonicky. V prípade potreby je možné meniť súpisku súťažiacich ešte 2 dni pred pretekmi . V deň preteku len výnimočne /choroba, úraz, svadba, ,rozvod a pod../.

Štartovné: 5 € za účastníka /pretekár aj doprovod/. Zložiť pri prezentácii.

Prezentácia: 13.2.2020 od 8,30 – 9,15 hod. Štart preteku: 9.30 hod.. Spôsob štartu bude zvolený podľa počtu súťažiacich.

Bežecká trať: bežecký okruh Ranč – Vojenské, profil mierne zvlnený , dĺžka cca 2 km/ženy, 3 km/muži. Severská chôdza /chôdza s paličkami/: Ranč- popri jazere k Námestovu a späť.

Dôležité: Prihlásení súťažiaci môžu štartovať len v jednej súťažnej disciplíne !

Vyhodnotenie: 13,00 – 14,00 hod. Prvý traja v každej vek. triede budú odmenení. Podmienkou je aspoň 2 pretekári vo vek. triede.

Ostatné informácie: Občerstvenie /čaj,káva/ strava /kapustnica/ zabezpečená.

Upozornenie: Účastníci sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečie. Organizátori si vyhradzujú právo upraviť propozície a dátum konania akcie podľa momentálnych podmienok.

Organiz. výbor: Václav Nečas František Gender, Božena Pavlíková.

Kontakt: e-mail necasvaclav4@gmail.com, tel. 0918804268

Sponzori: Ranč u Edyho, MsO JDS Námestovo. Ostatní budú zverejnení v deň preteku.

V Námestove 20.1.2020 Za organiz. výbor V. NečasPozn.: Vzhľadom na neistý vývoj počasia môže prísť k zmene termínu alebo vypustenie bežiek z programu, preto tí ktorí budú mať záujem individuálne sa zúčastniť uvedenej akcie, nech sa informujú na uvedených kontaktoch.