Námestovská biela stopa 2020

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska /MsO JDS/ v  Námestove v spolupráci s Rančom u Edyho usporiadala 13.2.2020 - 4.ročník lyžiarskych bežeckých pretekov „Námestovská biela stopa“, doplnený súťažou v severskej chôdzi /chôdza s paličkami/.

Štvrtý ročník tohto podujatia ovplyvnilo počasie tak, že aj po preložení súťaži zo 6.2. na 13.2 2020 sme boli nútení pre úplný nedostatok snehu preteky na bežkách zrušiť a v programe zostala len súťaž v severskej chôdzi, čo veľmi ovplyvnilo účasť na podujatí. Súťaž sa konala na Ranči u Edyho, kde nám pripravili priestory pre prípravu, oddych a pohostenie. Trasa /stopa/ pre severskú chôdzu mala dĺžku cca 5300 m a súťažiaci ju absolvovali 1x.

Účasť bola tohto roku slabšia, spolu 42, z toho súťažiacich 27 a ostatok boli diváci a organizační prac.. Žien súťažilo 17 a mužov 10. Svojich súťažiacich vyslalo 6 organizácii JDS z 13 v okrese Námestovo. Súťaže otvoril primátor Mesta p. M. Hubík, ktorý v krátkom príhovore ocenil športové aktivity seniorov a zároveň sponzorsky podporil konanie pretekov. Počasie bolo ideálne, ale trasa pre chôdzu s paličkami bola miestami mierne rozbahnená a viedla z Ranča poza hotel Studnička cez chatovú zástavbu na pripravovaný cyklochodník a po ňom až na Nábrežie a ďalej poza loď na chodník popri parkovisku a štátnej ceste späť na Ranč.

V severskej chôdzi žien a mužov boli tri vekové kategórie, 60 – 65 rokov, 66 – 70 r. a 71 a viac r.. Vek. kateg. 60 – 65 r. vyhrala Emília Šimurdová z MsO Námestovo. V staršej kategórii 66 – 70 r. bola prvá Božena Pavlíková MsO Námestovo a najstaršia kategória 71 + r. sa nehodnotila z dôvodu jednej súťažiacej. V súťaži mužov v severskej chôdzi – mladších seniorov /60 – 65 r./ bol prvý Peter Stoklasa z MO Zubrohlava, u starších seniorov /66 – 70 r./ bol najlepší Malinka Jiří z MO Zákamenné a najstaršiu kateg. 71 + r. vyhral František Gender z MsO Námestovo.

Vyhodnotenie ako i pohostenie sa uskutočnilo v priestoroch Ranča u Edyho. Traja /resp. dvaja/ najlepší z každej vek. kategórie boli odmenení diplomom a sladkou odmenou ako náhrada za spálené kalórie. Odmenení boli aj najstarší súťažiaci. U žien ňou bola Helena Krivdová /75 r./ z MO Vavrečka a u mužov Alfréd Zachar /74 r./ z MO Bobrov. Všetkým zúčastneným po skončení súťaží a pobyte na čerstvom vzduchu chutila dobrá kapustnica, ktorú pripravil personál Ranču. Okrem toho si účastníci mohli pochutnať na sladkom a slanom banketovom pečive z pekárne Plutinský a sponzorsky prispel pečivom aj p. E. Dunčič

Výbor MO JDS v Námestovo osobitne ďakuje p. E. Dunčičovi za sponzorstvo a poskytnutie priestorov na zabezpečenie pretekov a zúčastneným členom MsO JDS Námestovo za pomoc pri organizácii podujatia.

V. Nečas