Vianoce 2020

Milí priatelia seniori.


Nevideli sme sa už... no dlho, od výročnej členskej schôdze. Čas uteká, spočiatku sme nadávali na covit, a teraz sa s ním učíme žiť. V izolácii. Naozaj,  veľmi to poznačilo naše vzťahy, najmä naše seniorské... v rúškach sa takmer nepoznáme, ešte k tomu zarosené okuliare, či čapica na hlave, sme skrátka nedobrovoľne maskovaní...

Je tu ADVENT, čarovný predvianočný čas!  Porozprávajme si trošku o ňom.


Čo  advent znamená a aké zvyky sú s ním spojené? Môže byť na adventnom venci 5 sviečok? Môže. V akom poradí sa správne zapaľujú a kto ich má zapaľovať? Tak, do toho.

Advent je odvodený od latinského  adventus a znamená  príchod. Začína prvou nedeľou po 26. novembri. Tento rok to vyšlo na nedeľu 3. decembra a skončí západom slnka na Štedrý deň. Každá z nadchádzajúcich štyroch nedieľ  má svoje špeciálne meno. Po železnej príde bronzová, strieborná a nakoniec zlatá.

Pre kresťanov je advent začiatkom liturgického či cirkevného roku a vyznačuje sa očakávaním dvoch významných udalostí:  slávnosťou narodenia Ježiša Krista 24. decembra a jeho zmŕtvychvstaním na Veľkú noc. Vieme, že v kresťanských krajinách sa advent slávi približne od 6. storočia.

Dnes najviditeľnejším symbolom adventu je adventný veniec. Ten bez sviečok sa používa na zdobenie dverí. So sviečkami slúži k symbolickému odpočítavaniu štyroch adventných týždňov. Zvyk postupného zapaľovania sviečok na adventnom venci k nám prišiel až v druhej polovici 20. storočia  z Nemecka. 

Veniec predstavuje symboliku Kristovho kríža alebo tiež Božiu  večnosť a jednotu a má jasne dané pravidlá, ako by mal vyzerať. Vetvičky ihličňanov, z ktorých je vyrobený, predstavujú život. Dávnejšie sa často používali aj nevyzdobené slamené vence, ktoré odháňali zlých duchov a tým zabezpečovali do domu požehnanie.

Aj farby sú dôležité. Farbou adventu je fialová. Vyjadruje dôstojnosť a pokánie. Sviečky a stuhy na venci by tak mali byť fialové s výnimkou tej tretej v poradí – tá je totiž zasvätená priateľstvu  a mala by byť ružová.   Vedeli ste, že sviečky by sa mali zapaľovať proti smeru hodinových ručičiek? Časté sú i vence s piatou, bielou sviečkou uprostred. Tá sa zapaľuje na Štedrý deň a symbolizuje Krista.

K adventu patrí tiež pôst, žiadna hlučná zábava, či ohováranie. Doporučuje sa každodenná návšteva rannej omše a konanie dobrých skutkov.

Tradičnou farbou adventu je, ako bolo spomenuté,  fialová. Modrú používajú ale napríklad evanjelici v Amerike. Najčastejšou farbou dnes je biela, najmä  v Európe. Je totiž symbolom slávnosti. U protestantských cirkví sa používajú aj štyri červené sviece.

1. sviečka sa zapaľuje v prvú  adventnú, čiže  železnú nedeľu  a sviečka sa volá  Nádej. Podľa starých zvykov by ju malo zapáliť najmladšie dieťa rodiny.
2. sviečka sa zapaľuje sa na druhú, tzv. bronzovú  adventnú nedeľu. Sviečka sa volá Mier. Podľa starých zvykov by ju malo zapáliť najstaršie dieťa rodiny.
3. sviečka sa zapaľuje sa na tretiu, alebo striebornú nedeľu. Sviečka sa volá Priateľstvo a mala by byť ružovej farby. Na tretiu adventnú nedeľu podľa zvyklostí zapaľuje sviečky matka rodiny.
4. sviečka sa zapaľuje na zlatú  nedeľu, ktorá tento rok vychádza na Štedrý deň. Sviečka sa volá Láska. Podľa tradícií sviečky na štvrtú adventnú nedeľu zapaľuje sviečky otec rodiny.

5. sviečka sa zapaľuje na Štedrý deň po západe slnka. Je biela a je zasvätená Kristovi. Na moderných vencoch chýba, alebo sa dáva do stredu.

 

Milí priatelia, seniori. 

V mene Výboru MsO JDS Námestovo Vám želáme pokojný a krásny advent. Nepokazme si ho zbytočnosťami,  veď na vianoce k nám kontrola z hygieny určite  nepríde, príde k nám Ježiško! Vychutnajme si aj čaro tohto obdobia, ako to robili naši predkovia. Pokúsme sa zachovať duchovný obsah adventu –  radosť, lásku, pokoj a pochopenie  ❄🌬❄🎄🌠🌞🌛🍬💛💚💙 nech sa dostanú aj do našich rodín!