2021 - K Novému roku
Milí priatelia seniori.
Čas letí. Niekedy, zdá sa rýchlejšie, ako keď sme chodili do práce! Aj sa začítame, aj sa zakukáme - raz do televízora, raz do počítača. Tu správa z messengera, tu správa z whatsapp, tu správa z gmailu... tu riešime či sa dáme, či nie očkovať, tu či je to z Wuhanu, či G5, či ivermectin, či redemdesivir, či vakcína pfizer, či astrazeneca...  a to nehovorím o dianí na politickej scéne...
Skrátka, informácií je veľa, dezinformácii ešte viac... Názorovo sa  nerozchádzame len s deťmi, ale často i medzi sebou - manžel s manželkou. Nečudo. Ved je to galimatiáš!!!
Dni utekajú, nevideli sme sa dlho, v obchodoch sa nespoznávame, všetci sme zamaskovaní. Chýbame si!!! Chýbame ako rodina, ako kamoši, ako bývalí kolegovia!!! Táto sociálna izolácia trvá už dlho. Všetci sme ňou poznačení.
Bojíme sa chodiť vonku. Doma sa realizujeme -  vyvárame,vypekáme, koštujem, priberáme, zima skončí, sneh zíde a z domov vyjdú snehuliaci!!!      
Ale, poďme na veselšiu nôtu. 14. február Valentín - možno,  že si niekto na nás spomenie. Že to nie je sviatok na oslavu? Je, využime každý sviatok, bolo by chybou naň zabudnúť!!! Nemali sme veselé fašiangy, chýba nám výročná schôdza a to už 2.!!! Tak si to nahraďme, lebo... po veselom fašiangovom období prichádza útlm, čiže čas pôstu. Tento rok začína Popolcovou stredou už 17. februára. Naši predkovia v tomto čase rozumne konali - jedli väčšinou kaše, lúšteniny, kyslú kapustu, múčne jedlá, pili bylinkové čaje a mali maximálne ryby, čiže jedlá pôstne. Organizmus sa prečistil a dosť si oddýchol pred blížiacou sa jarou, kedy sa príroda prebúdza do svojho nového vitálneho cyklu.   Kresťanská liturgia potvrdzuje životný štýl pôstu v tomto predjarnom období. V pôste zvýrazňuje a hľadá múdre sebaobmedzovanie v záujme sebazachovania v psychickom i fyzickom zmysle. Odľahčuje sa nielen duši, ale aj telu a najviac srdcu, ktoré si nemôže ani na chvíľu oddýchnuť a musí pracovať permanentne. Popolcová streda je pripomienkou ľudskej konečnosti a cieľa či smerovania vlastného života.
 Tak teda, milí priatelia seniori,  nekomplikujme si život viac  ako treba, naštartujme sa a od popolcovej stredy toľko nepime a nejedzme, ale povedzme si, že….nech je tento pôstny čas pre nás všetkých darom.


Výbor MsO JDS Námestovo

---------------------------------------------