Milí priatelia seniori!

V tomto roku 2021 prebieha SOBD = Sčítanie obyvateľov, domov a bytov.

V prípade, že máte s uvedeným problém, obráťte sa, prosím, na Vašu kontaktnú osobu z výboru ZO JDS Námestovo. Sú potrebné údaje: 

RČ, obec trvalého pobytu, s koľkými osobami bývate, koľko živých detí sa vám narodilo, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, národnosť aj iná ako slovenská, materinský jazyk, náboženské vyznanie. My, Vaši členovia výboru, Vám s tým radi pomôžeme. 


Výbor ZO JDS Námestovo