2021: Projekt "Spolupráce bez hranic"


Vážení senioři,

V rámci přeshraniční spolupráce města Orlová a Námestovo, která vznikla na základě uzavřené partnerské smlouvy, se hodlají oba města v budoucnu zaměřit na spolupráci seniorů. Město Orlová získalo na projekt "Spolupráce bez hranic" nenávratný finanční příspěvek z Fondu malých projektů Regionu Bílé Karpaty.

Cílem projektu je vzájemné předávání informací o seniorských organizacích působících ve městech, zapojení seniorů do veřejného života, rozvíjení jejich dalšího vzdělávání, obohacení jejich „stárnutí“.
Projekt měl být zahájen v lednu 2021 besedami v každém ze zmíněných měst. Protože nám současná pandemická situace  nedovoluje připravit besedy pro seniory, zasíláme alespoň krátká videa, která Vám obě města přiblíží.

Doufáme, že se nepříznivá situace v následujících měsících bude měnit a my se ještě letos budeme moci setkat na plánovaných výměnných pobytech.


Film o Orlové:
https://www.youtube.com/watch?v=qPbGLsN7TVw&list=PLsgGzWYtC1tmIAG8CerHPbw1tIgKwQFQd&index=4

webové stránky města Orlová:
https://mesto-orlova.cz

Film o Námestovu:
https://www.youtube.com/watch?v=BnHYculF3Dc&list=PLsgGzWYtC1tmIAG8CerHPbw1tIgKwQFQd&index=2

  webové stránky města Námestovo:
  https://namestovo.sk

---------------------------------------------