Rôzne informcie /novinky


Komunitné centrum v Námestove aj pre členov JDS ( 01.08.2020). >>>>>

Týždeň dobrovoĺníctva (19.9.2020 ) >>>>>