Ďakujeme

Ďakujeme vedeniu mesta Námestovo za možnosť prezentovať naše aktivity v priestore hlavnej internetovej stránky Námestova.