Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Námestove

Výsledková listina

Z podujatia: Okresné letné šport. hry seniorov, konané dňa 8.6.2018 / 1. ročník/.

Kategória : Muži

Meno a priezvisko

Vek

kat.

z JDS

Beh -60 m Umiestn. /

výkon

Beh – 200 m

Vrh guľou


Granát na

dialku

Granát na

cieľ

Body

Malinka Jiří

60-65

Zákamenné

1. / 10,49

1. /38,20
10

Gogolák Anton


Or. Jasenica

2. / 10,77


2. / 7,11

2. / 22,39

1. / 8 b.

14

Vnenčák Pavol


Sihelné

3. / 11,55

2. / 40,03

3. / 5,81

X


5

Bencúr Rudolf


Námestovo1. / 8,14

1. / 34,22

2. / 3 b.

13

Brtko Ján


Bobrov
3. / 21,85

X

1Paleník Jozef

66-70

Vavrečka

1. / 10,89

1. / 40,79

1. / 8,88

1. / 30,36

1. / 9 b.

25

Gender František


Námestovo

2. / 11,33

3. / 43,17

3. / 8,03

3. / 25,30


6

Polák Gustáv


Or. Jasenica

3. / 12,73

2. / 41,72

2. / 8,64

2. / 27,72

2. / 3 b.

13


Nečas Václav

71 - +

Námestovo2. / 9,40

1. / 28,32

1. / 11 b.

13

Miklušičák Milan


Námestovo1. / 10,255

Martaus Jozef


Bobrov
2. / 18,74

3. / 5 b.

4

Zemančík Jozef


Zubrohlava

2. / 6 b.

3


Body za umiestnenie: 1. miesto – 5 b., 2. m. – 3 b., 3. m – 1 b.

X – súťažil/la aj v označenej disciplíne
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Námestove

Výsledková listina

Z podujatia: Okresné letné šport. hry seniorov, konané dňa 8.6.2018 / 1. ročník/.

Kategória : Ženy

Meno a priezvisko

Vek

kat.

z JDS

Beh -50 m Umiestn. /

výkon

Beh –

100 m

Vrh guľou

Válek do

dialky

Granát na

cieľ

Body

Pavlíková Božena

60-65

Námestovo

1. / 9.66

1. / 17,16
10

Huceľova Mária


Bobrov

2. / 10.87X


3

Janolová Klema


Vavrečka

3. / 12.55


3. / 5,62

3. / 16,27

2. / 11 b.

6

Miškovčíková Helena


Zubrohlava


2. / 20,11
3

Šimurdová Emília


Námestovo


3. / 21,90


1. / 17,09

1. / 13 b.

11

Galčíková Marta


Zubrohlava1. / 5,96

2. / 16,77


8

Vrábová Edita


Or. Jasenica2. / 5,94

X

3. / 9 b.

4Fernezová Janka

66-70

Sihelné

1. / 12.58


X


X

5

Žofajová Marta


Or. Jasenica

2. / 13,06


X

X

X

3

Pavláková Ružena


Námestovo

3. / 17.22

2. / 22,77

X

X

4

Švajčíková Oľga


Zákamenné


1. / 17,90

1. / 6,20

1. / 19,02

X

15

Brontvajova Mária


Or. Jasenica2. / 5,75

3. / 16,79

1. / 11 b.

9

Pindjáková Margita


Sihelné3. / 5,63

X

2. / 9 b.

4

Prisažná Oľga


Klin
2. / 16,98

X

3

Lipničanová Veron.


Or. JasenicaX

X

3. / 8 b.

1Krivdová Helena

71 - +

Vavrečka

1. / 10,38

1. / 22,703. / 6 b.

11

Grižáková Janka


Sihelné

2. / 13,65

2. / 25,51


2. / 12,18


9

Kušnierová Alžbeta


Or. Jasenica

3. / 18,85


X

X

X

1

Grebáčová Margita


Námestovo1. / 6,96

1. / 17,72

1. / 13 b.

15

Feniková Margita


Klin2. / 5,08

3. / 11,99


4

Klinovská Hanka


Klin3. / 4,03

X

2. / 11 b.

4


Body za umiestnenie: 1. miesto – 5 b., 2. m. – 3 b., 3. m. – 1 b.

X – súťažil /la aj v označenej diciplíne