JEDNOTA DOCHODCOV NA SLOVENSKU

K r a j s k á o r g a n i z á c i a Ž I L I N A


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Ý S L E D K Y


Krajských športových hier seniorov


Liptovský Mikuláš

29. júna 2018

Akadémia ozbrojených síl gen.M.R.Štefánika
---------------------------------------------------------------------------------


Organizátor

OO JDS Liptovský Mikuláš

Spolupráca

Klub vojenských dôchodcov L.Mikuláš

AOS gen.M.R.Štefánika L.Mikuláš

ZO JDS č. 1 L.Mikuláš

Olympijský klub Liptova L.Mikuláš

Mesto Liptovský Mikuláš

Riaditeľ pretekov

Dr. Michal Kotian

Hlavný rozhodca

Ing. Jozef Mláka


---------------------------------------------------------------------------------------------ŠTARTOVALO: 101 pretekárov


-----------------------------------------------------------------------------------------------
- 2 -


Krajské športové hry seniorov JDS – L.Mikuláš – 29.6.201850m – Ženy - Kategória I.

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Dos.čas Poradie Body

9 Pavlíková Božena 1953 Námestovo 9,4 1. 5

22 Kováčová Margita 1953 Tvrdošín 9,5 2. 3

35 Pagáčiková Júlia 1953 Dolný Kubín 9,7 3. 1

48 Húsková Erika 1953 Ružomberok 9,8 4.

8 Kozáková Oľga 1955 Námestovo 10,0 5.

18 Ďuratná Oľga 1957 Žilina 10,4 6.

10 Šimurdová Emília 1956 Námestovo 11,1 7.

5 Čauderová Mária 1954 Martin 11,5 8.

17 Fencíková Marta 1954 Žilina nešt.


50m – Ženy - Kategória II

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Dos.čas Poradie Body

40 Soukopová Viera 1952 L.Mikuláš 9,4 1. 5

45 Šišková Anna 1952 Ružomberok 9,9 2. 3

47 Madliaková Marta 1951 Ružomberok 10,1 3. 1

36 Kubačková Miloslava 1951 Dolný Kubín 11,3 4.

2 Uličná Jozefína, Mgr. 1952 Martin 11,8 5.

7 Kamieňová Patronela 1952 Martin 12,0 6.

11 Švajčíková Oľga 1952 Námestovo 13,0 7.

32 Škripková Margita 1950 Čadca 13,1 8.

16 Martoníková Annastázia1950 Žilina nešt.

21 Svrčková Cecília 1950 Kys.N.Mesto nešt.


50m – Ženy - Kategória III.

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Dos.čas Poradie Body

25 Ďurecová Mária 1945 Tvrdošín 11,0 1. 5

12 Krivdová Helena 1945 Námestovo 17,7 2. 3

1 Kozáková Anna 1944 Martin nešt.

14 Krejčíková Emília 1947 Žilina nešt.


100m – Ženy - Kategória I

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Dos.čas Poradie Body

22 Kováčová Margita 1953 Tvrdošín 16,8 1. 5

9 Pavlíková Božena 1953 Námestovo 16,9 2. 3

35 Pagáčiková Júlia 1953 Dolný Kubín 17,3 3. 1

34 Čutková Magdaléna 1956 Dolný Kubín 17,8 4.

8 Kozáková Oľga 1955 Námestovo 18,3 5.

5 Čauderová Mária 1954 Martin 21,0 6.

17 Fencíková Marta 1954 Žilina nešt.


-3-


100m – Ženy - Kategória II.

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Dos.čas Poradie Body

40 Soukopová Viera 1952 L.Mikuláš 17,3 1. 5

45 Šišková Anna 1952 Ružomberok 17,9 2. 3

2 Uličná Jozefína, Mgr. 1952 Martin 21,5 3. 1

32 Škripková Margita 1950 Čadca 21,9 4.

7 Kamieňová Patronela 1952 Martin 22,5 5.

11 Švajčíková Oľga 1952 Námestovo 24,0 6.

21 Svrčková Cecília 1950 Kys.N.Mesto nešt.


100m – Ženy - Kategória III.

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Dos.čas Poradie Body

1 Kozáková Anna 1944 Martin nešt.

12 Krivdová Helena 1945 Námestovo nešt.

14 Krejčíková Emília 1947 Žilina nešt.


Vrh guľou - 3kg - Ženy - Kategória I.

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Výkon Celk.por. Body

18 Ďuratná Oľga 1957 Žilina 7,71 1. 5

22 Kováčová Margita 1953 Tvrdošín 6,75 2. 3

39 Petrejeová Darina 1956 L.Mikuláš 6,68 3. 1

4 Hrušková Marta 1955 Martin 6,47 4.

50 Kutláková Mária 1955 Ružomberok 6,41 5.

44 Marcíneková Vlasta 1954 L.Mikuláš 6,19 6.

48 Húsková Erika 1953 Ružomberok 6,10 7.

24 Bugelová Zdenka 1956 Tvrdošín 5,98 8.

30 Cyprichová Katarína 1953 Čadca 5,73 9.

49 Špaková Magdaléna1953 Ružomberok 5,20 10.


Vrh guľou - 3kg - Ženy - Kategória II

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Výkon Celk.por. Body

11 Švajčíková Oľga 1952 Námestovo 6,52 1. 5

23 Kánová Mária 1950 Tvrdošín 6,40 2. 3

3 Kocholová Eva 1951 Martin 6,33 3. 1

6 Vrabcová Ľudmila 1952 Martin 5,52 4.

20 n Huzlíková Mária Žilina nešt.


Vrh guľou - 3kg - Ženy - Kategória III.

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Výkon Celk.por. Body

13; Grebáčová Margita 1946 Námestovo 7,10 1. 5

25 Ďurecová Mária, Mgr. 1945 Tvrdošín 6,48 2. 3

42 Mikovínyová Mária 1947 L.Mikuláš 6,17 3. 1

15 Rovňanová Gabriela 1947 Žilina nešt.-4-

Hod váľkom do diaľky - Ženy - Kategória I.

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Výkon Celk.por. Body

18 Ďuratná Oľga 1957 Žilina 23,63 1. 5

30 Cyprichová Katarína 1953 Čadca 22,60 2. 3

37 Šnapková Helena 1953 Dolný Kubín 20,43 3. 1

39 Petrejeová Darina 1956 L.Mikuláš 19,40 4.

34 Čutková Magdaléna 1956 Dolný Kubín 18,58 5.

10 Šimurdová Emília 1956 Námestovo 18,11 6.

50 Kutláková Mária 1955 Ružomberok 17,97 7.

48 Húsková Erika 1953 Ružomberok 17,91 8.

5 Čauderová Mária 1954 Martin 17,31 9.

28 Schererová Elena 1953 Turč.Teplice 16,80 10.

44 Marcíneková Vlasta 1954 L.Mikuláš 13,91 11.

26 Vartiaková Zlatica 1954 Turč.Teplice 12,20 12.

49 Špaková Magdaléna1953 Ružomberok 11,.53 13.


Hod váľkom do diaľky - Ženy - Kategória II.

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Výkon Celk.por. Body

41 Chrzánová Oľga 1950 L.Mikuláš 22,72 1. 5

11 Švajčíková Oľga 1952 Námestovo 21,52 2. 3

3 Kocholová Eva 1951 Martin 19,52 3. 1

36 Kubačková Miloslava 1951 Dolný Kubín 18,45 4

6 Vrabcová Ľudmila 1952 Martin 17,68 5

47 Madliaková Marta 1951 Ružomberok 14,01 6.

16 Martoníková Annastázia1950 Žilina nešt.

20 n Huzlíková Mária Žilina nešt.

38 Matláková Lýdia 1950 Dolný Kubín nešt.


Hod váľkom do diaľky - Ženy - Kategória III.

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Výkon Celk.por. Body

25 Ďurecová Mária, Mgr. 1945 Tvrdošín 19,58 1. 5

42 Mikovínyová Mária 1947 L.Mikuláš 18,62 2. 3

13; Grebáčová Margita 1946 Námestovo 16,75 3. 1

33 Škorníková Etela 1946 Čadca 14,48 4.

14 Krejčíková Emília 1947 Žilina nešt.

15 Rovňanová Gabriela 1947 Žilina nešt.


Hod granátom na cieľ - /10m/ - Ženy - Kategória I

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres I. II. III. IV. Body sp. Por. Body

9 Pavlíková Božena 1953 Námestovo 3 1 5 5 13 /1 1. 5

39 Petrejeová Darina 1956 L.Mikuláš 5 3 3 5 13 /0 2. 3

44 Marcíneková Vlasta 1954 L.Mikuláš 0 1 0 3 4 /1 3. 1

37 Šnapková Helena 1953 Dolný Kubín 3 1 0 0 4 /0 4.

49 Špaková Magdaléna 1953 Ružomberok 0 3 0 1 4 /0

31 Kuljovská Anna 1957 Čadca 1 0 0 0 1 6.

29 Droščáková Anna 1957 Čadca 1 0 0 0 1

10 Šimurdová Emília 1956 Námestovo 0 0 0 0 0 8.

43 Mikulášová Božena 1954 L.Mikuláš nešt.

19 n Michalcová Margita 1956 Žilina nešt.

-5-


Hod granátom na cieľ - /9m/ - Ženy - Kategória II.

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres I. II. III. IV. Body sp. Por. Body

6 Vrabcová Ľudmila 1952 Martin 0 3 1 5 9 1. 5

23 Kánová Mária 1950 Tvrdošín 1 1 5 0 7 2. 3

3 Kocholová Eva 1951 Martin 1 0 3 0 4 /1 3. 1

27 Pitnerová Anna 1952 Turč.Teplice 0 1 0 3 4 /0 4.

32 Škripková Margita 1950 Čadca 0 0 1 1 2 5.

41 Chrzánová Oľga 1950 L.Mikuláš 1 0 0 0 1 m.s.

21 Svrčková Cecília 1950 Kys.N.Mesto nešt.

38 Matláková Lýdia 1950 Dolný Kubín nešt.

40 Soukopová Viera 1952 L.Mikuláš nešt.


Hod granátom na cieľ - /8m/ - Ženy - Kategória III.


Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres I. II. III. IV. Body sp. Por. Body

33 Škorníková Etela 1946 Čadca 1 3 5 5 13 1. 5

42 Mikovínyová Mária 1947 L.Mikuláš 3 3 3 5 11 2. 3

13; Grebáčová Margita 1946 Námestovo 3 0 3 1 7 3. 1

46 Mrvová Vilma 1943 Ružomberok 0 1 3 1 5 4.

12 Krivdová Helena 1945 Námestovo 0 1 0 3 4 5.

15 Rovňanová Gabriela 1947 Žilina nešt.


Streľba – Ženy – spoločná kategória

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Body Por. Body

45 Šišková Anna 1952 Ružomberok 89 1. 5

29 Droščáková Anna 1957 Čadca 88 2. 3

41 Chrzanová Oľga 1950 L.Mikuláš 82 3. 1

4 Hrušková Marta 1955 Martin 80 4.

28 Schererová Elena 1953 Turč.Teplice 80 5.

30 Cyprichová Katarína 1953 Čadca 76 6.

26 Vartiaková Zlatica 1954 Turč.Teplice 74 7.

34 Čutková Magdaléna 1956 Dolný Kubín 50 8.

27 Pitnerová Anna 1952 Turč.Teplice 37 9.

7 Kamieňová Patronela 1952 Martin 0 10.

16 Martoníková Annastázia1950 Žilina nešt.

43 Mikulášová Božena 1954 L.Mikuláš nešt.


Stolný tenis - Ženy - Kategória I.

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Body Skóre Por. Body

4 Hrušková Marta 1955 Martin 2 2:0 1. 5

8 Kozáková Oľga 1955 Námestovo 0 0:2 2. 3


Stolný tenis - Ženy - Kategória II.

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Body Skóre Por. Body

41 Chrzánová Oľga 1950 L.Mikuláš 4 4:0 1. 5

23 Kánová Mária 1950 Tvrdošín 2 2:2 2. 3

2 Uličná Jozefína, Mgr. 1952 Martin 0 0:4 3. 1-6-


Stolný tenis - Ženy - Kategória III.

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Body Skóre Por. Body

33 Škorníková Etela 1946 Čadca 2 2:0 1. 5

46 Mrvová Vilma 1943 Ružomberok 0 0:2 2. 3


Šachy – Ženy – spoločná kategória


Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Body Poradie Body

1 Kozáková Anna 1944 Martin


Petang – Ženy – spoločná kategória

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Poradie Body

28 Schererová Elena 1953 Turč.Teplice 1. 5

29 Droščáková Anna 1957 Čadca 2. 3

37 Šnapková Helena 1953 Dolný Kubín 3. 1

24 Bugelová Zdenka 1956 Tvrdošín bez poradia

27 Pitnerová Anna 1952 Turč.Teplice bez poradia

31 Kuljovská Anna 1957 Čadca bez poradia

26 Vartiaková Zlatica 1954 Turč.Teplice bez poradia

36 Kubačková Miloslava 1951 Dolný Kubín bez poradia


Plávanie – Ženy – Spoločná kategória


Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Dos.čas Poradie Body

24 Bugelová Zdenka 1956 Tvrdošín 1:15,8 1. 5

5 Čauderová Mária 1954 Martin nešt.
-7-


60m – Muži - Kategória I.

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Dos.čas Por. Body

25 Luprich Ján 1954 Kys.N.Mesto 9,6 1. 5

54 Chebeň Štefan 1954 L.Mikuláš 10,5 2. 3

8 Bencúr Rudolf 1953 Námestovo 11,1 3. 1

7 Malinka Jiří 1953 Námestovo 15,3 4.

29 Smatana Michal 1954 Tvrdošín vzdal


60m – Muži - Kategória II.

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Dos.čas Por. Body

43 Polák Peter 1952 Čadca 9,2 1. 5

49 Tomáň Ján, Ing. 1951 Dolný Kubín 9,8 2 3

4 Pročka Ctibor 1950 Martin 10,2 3. 1

9 Páleník Jozef 1950 Námestovo 10,2 4.

44 Kuljovský Anton 1951 Čadca 11,0 5.

34 Horňák Ladislav,Ing. 1951 Turč.Teplice 11,6 6.

37 Klein Vladimír 1952 Turč.Teplice 12,6 7.

10 Polák Gustáv 1948 Námestovo 14,7 8.

11 Vašek Marian 1950 Tvrdošín nešt.

15 Melzer Vladimír 1949 Žilina nešt.

63 Markovič Juraj 1949 Ružomberok nešt.


60m – Muži - Kategória III.

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Dos.čas Por. Body

57 Pikala Rudolf 1947 L.Mikuláš 9,6 1. 5

62 Ondrejka Václav 1947 Ružomberok 9,8 2. 3

32 Medvecký Eduard 1942 Tvrdošín 10,0 3. 1

16 Fencík Michal 1947 Žilina 10,8 4,

47 Hedera Milan 1947 Čadca 11,0 5.

46 Gerát Milan 1947 Čadca vzdal

40 Pádej Eduard 1947 Turč.Teplice nešt.


200m – Muži - Kategória I.

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Dos.čas Por. Body

7 Malinka Jiří 1953 Námestovo 38,4 1. 5

štartoval s Kategóriou II.


200m – Muži - Kategória II.

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Dos.čas Por. Body

43 Polák Peter 1952 Čadca 31,8 1. 5

49 Tomáň Ján, Ing. 1951 Dolný Kubín 32,9 2. 3

1 Liskaj Jozef, Mgr. 1950 Martin 36,0 3. 1

9 Páleník Jozef 1950 Námestovo 38,4 4.

34 Horňák Ladislav,Ing. 1951 Turč.Teplice 42,1 5.

10 Polák Gustáv 1948 Námestovo nešt.

15 Melzer Vladimír 1949 Žilina nešt.

13 Gender František 1949 Námestovo nešt.-8-


200m – Muži - Kategória III.

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Dos.čas Por. Body

57 Pikala Rudolf 1947 L.Mikuláš 33,9 1. 5

62 Ondrejka Václav 1947 Ružomberok 34,5 2. 3

32 Medvecký Eduard 1942 Tvrdošín 35,0 3. 1

16 Fencík Michal 1947 Žilina nešt.

20 Peťko Vladimír 1946 Žilina nešt.

40 Pádej Eduard 1947 Turč.Teplice nešt.

47 Hedera Milan 1947 Čadca nešt.


Vrh guľou - 4kg - Muži - Kategória I.

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Výkon Poradie Body

25 Luprich Ján 1954 Kys.N.Mesto 10,74 1. 5

50 Pagáčik Peter,Ing. 1954 Dolný Kubín 10,34 2. 3

30 Tibor Karol 1955 Tvrdošín 9,88 3. 1

14 Frniak Marian 1957 Žilina 8,86 4.

54 Chebeň Štefan 1954 L.Mikuláš 8,84 5.

8 Bencúr Rudolf 1953 Námestovo 8,08 6.

42 Křivánek Jozef 1957 Čadca 7,96 7.

53 Dzúrik Ján 1957 L.Mikuláš 7,75 8.

2 Maťko Jozef 1955 Martin 7,38 9.

7 Malinka Jiří 1953 Námestovo nešt.


Vrh guľou - 4kg - Muži - Kategória II.

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Výkon Poradie Body

56 Farkašovský Michal 1950 L.Mikuláš 8,97 1. 5

10 Polák Gustáv 1948 Námestovo 8,83 2. 3

15 Melzer Vladimír 1949 Žilina 8,83 3. 1

9 Páleník Jozef 1950 Námestovo 8,50 4.

4 Pročka Ctibor 1950 Martin 7,78 5.

34 Horňák Ladislav,Ing. 1951 Turč.Teplice 7,74 6.

3 Hruška Vladimír 1951 Martin 7,16 7.


Vrh guľou - 3kg - Muži - Kategória III.

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Výkon Poradie Body

46 Gerát Milan 1947 Čadca 11,45 1. 5

58 Nemec Dušan, Ing. 1947 L.Mikuláš 9,86 2. 3

21 Valuch Róbert 1947 Žilina 9,18 3. 1

12 Nečas Václav 1947 Námestovo 9,07 4.

33 Riša Ľudovít, Ing. 1944 Tvrdošín 8,78 5.

6 Padziurko Mikuláš 1943 Martin 7,69 6.

5 Jesenský Bohumil, Ing.1944 Martin nešt.
-9-


Hod granátom do diaľky - Muži - Kategória I.

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Výkon Poradie Body

64 Tužinský Ľubomír,Ing. 1955 Ružomberok 45,38 1, 5

17 Zajac František 1957 Žilina 41,25 2, 3

39 Hrúz Ján 1955 Turč.Teplice 39,94 3. 1

30 Tibor Karol 1955 Tvrdošín 35,30 4.

25 Luprich Ján 1954 Kys.N.Mesto 34,45 5.

8 Bencúr Rudolf 1953 Námestovo 31,67 6.

50 Pagáčik Peter,Ing. 1954 Dolný Kubín 30,21 7.

2 Maťko Jozef 1955 Martin 28,64 8.

14 Frniak Marian 1957 Žilina 27,98 9.

29 Smatana Michal 1954 Tvrdošín nešt.

35 Lukáč Ladislav,Ing. 1954 Turč.Teplice nešt.


Hod granátom do diaľky - Muži - Kategória II.

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Výkon Poradie Body

44 Kuljovský Anton 1951 Čadca 42,15 1. 5

38 Páleš Jozef 1951 Turč.Teplice 41,92 2. 3

15 Melzer Vladimír 1949 Žilina 36,37 3. 1

65 Ižo Július 1952 Ružomberok 34,27 4.

56 Farkašovský Michal 1950 L.Mikuláš 31,81 5.

61 Straka Peter, Ing. 1951 Ružomberok 31,61 6.

4 Pročka Ctibor 1950 Martin 30,65 7.

13 Gender František 1949 Námestovo 28,59 8.

10 Polak Augustín 1949 Námestovo 26,48 9.

55 Party Imrich 1949 L.Mikuláš 23,84 10.

26 Svrček Viktor 1951 Kys.N.Mesto 23,13 11.

41 Scherer Karol 1951 Turč.Teplice nešt.

51 Kubačka Milan 1952 Dolný Kubín nešt.


Hod granátom do diaľky - Muži - Kategória III

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Výkon Poradie Body


46 Gerát Milan 1947 Čadca 43,20 1. 5

58 Nemec Dušan, Ing. 1947 L.Mikuláš 35,33 2. 3

12 Nečas Václav 1947 Námestovo 30,36 3. 1

21 Valouch Robert 1947 Žilina 25,77 4.

6 Padziurko Mikuláš 1943 Martin 23,40 5.

36 Ryša Ján 1941 Turč.Teplice 22,50 6.

5 Jesenský Bohumil, Ing.1944 Martin nešt.

33 Riša Ľudovít, Ing. 1944 Tvrdošín nešt.


-10-


Hod granátom na cieľ - /15m/ - Muži - Kategória I.

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres I. II. III. IV. Body sp. Por. Body

54 Chebeň Štefan 1954 L.Mikuláš 5 0 1 5 11 1. 5

17 Zajac František 1957 Žilina 0 5 0 1 6 2. 3

66 Mareták Jozef 1955 Ružomberok 0 0 0 5 5 3. 1

35 Lukáč Ladislav,Ing. 1954 Turč.Teplice 1 0 3 1 5 4.

39 Hrúz Ján 1955 Turč.Teplice 0 1 3 0 4 5.

42 Křivánek Jozef 1957 Čadca 0 0 0 3 3 6.

24 Kultan Peter 1956 Kys.N.Mesto 0 0 1 0 1 7.

7 Malinka Jiří 1953 Námestovo 0 1 0 0 1 8.

29 Smatana Michal 1954 Tvrdošín 0 0 0 0 0 9,

2 Maťko Jozef 1955 Martin 0 0 0 0 0

53 Dzúrik Ján 1957 L.Mikuláš nešt.

8 Bencúr Rudolf 1953 Námestovo nešt.


Hod granátom na cieľ - /12m/ - Muži - Kategória II.

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres I. II. III. IV. Body sp. Por. Body

38 Páleš Jozef 1951 Turč.Teplice 0 5 5 3 13 1. 5

45 Špalek Štefan 1949 Čadca 3 1 5 1 9 2. 3

37 Klein Vladimír 1952 Turč.Teplice 0 3 1 3 7 /3 3. 1

44 Kuljovský Anton 1951 Čadca 1 1 0 5 7 /1 4.

1 Liskaj Jozef, Mgr. 1950 Martin 0 5 1 1 7 /0 5.

11 Vašek Marian 1950 Tvrdošín 1 0 5 0 6 6.

22 Hanzel Ján 1951 Kys.N.Mesto 0 0 3 3 6 7.

3 Hruška Vladimír 1951 Martin 0 0 0 5 5 8.

63 Markovič Juraj 1949 Ružomberok 0 3 1 0 4 9.

56 Farkašovský Michal 1950 L.Mikuláš 0 0 0 3 3 10.

26 Svrček Viktor 1951 Kys.N.Mesto 0 0 3 0 3

41 Scherer Karol 1951 Turč.Teplice 1 1 0 0 2 12.

52 Hnilica František 1950 Dolný Kubín 0 0 0 1 1 13.

13 Gender František 1949 Námestovo nešt.

15 Melzer Vladimír 1949 Žilina nešt.

23 Svrček Emil 1948 Kys.N.Mesto nešt.

51 Kubačka Milan 1952 Dolný Kubín nešt.


Hod granátom na cieľ - /10m/ - Muži - Kategória III.

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres I. II. III. IV. Body sp. Por. Body

16 Fencík Michal 1947 Žilina 3 0 1 5 9 1. 5

12 Nečas Václav 1947 Námestovo 3 3 3 1 9 2. 3

48 Valárik Ľudovít 1943 Čadca 1 3 1 3 7 3. 1

58 Nemec Dušan 1947 L.Mikuláš 0 0 5 0 5 4.

33 Riša Ľudovít 1944 Tvrdošín 3 0 1 1 4 5.

6 Padziurko Mikuláš 1943 Martin 0 1 0 3 4

20 Peťko Vladimír 1946 Žilina 3 1 0 0 4

36 Ryša Ján 1941 Turč.Teplice 0 1 1 0 2 8.

5 Jesenský Bohumil, Ing.1944 Martin nešt.

40 Pádej Eduard 1947 Turč.Teplice nešt.
-11-


Streľba – Muži – spoločná kategória

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Body Por. Body

15 Melzer Vladimír 1949 Žilina 96 1. 5

17 Zajac František 1957 Žilina 95 2. 3

65 Ižo Július 1952 Ružomberok 93 3. 1

38 Páleš Jozef 1951 Turč.Teplice 92 4.

35 Lukáč Ladislav,Ing. 1954 Turč.Teplice 92 4.

36 Ryša Ján 1941 Turč.Teplice 90 6.

48 Valárik Ľudovít 1943 Čadca 90 7.

39 Hrúz Ján 1955 Turč.Teplice 89 8.

22 Hanzel Ján 1951 Kys.N.Mesto 85 9.

11 Vašek Marian 1950 Tvrdošín 80 10.

55 Party Imrich 1949 L.Mikuláš 79 11.

32 Medvecký Eduard 1942 Tvrdošín 76 12.

66 Mareták Jozef 1955 Ružomberok 75 13.

61 Straka Peter, Ing. 1951 Ružomberok 74 14.

45 Špalek Štefan 1949 Čadca 74 14.

42 Křivánek Jozef 1957 Čadca 73 16.

37 Klein Vladimír 1952 Turč.Teplice 72 17.

13 Gender František 1949 Námestovo 63 18.

24 Kultan Peter 1956 Kys.N.Mesto 51 19.

19 Pagáč Miroslav 1950 Žilina nešt.

23 Svrček Emil 1948 Kys.N.Mesto nešt.

52 Hnilica František 1950 Dolný Kubín nešt.


Stolný tenis - Muži - Kategória I.

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Body Skóre Por. Body

64 Tužinský Ľubomír,Ing. 1955 Ružomberok 6 7:1 1. 5

53 Dzúrik Ján 1957 L.Mikuláš 4 4:5 2. 3

14 Frniak Marian 1957 Žilina 2 2:5 3. 1

24 Kultan Peter 1956 Kys.N.Mesto 0 2:6 4.


Stolný tenis - Muži - Kategória II.

Št.č. Priezvisko a meno Narod. Okres Body Skóre Por. Body

19 Pagáč Miroslav 1950 Žilina 10 10:0 1. 5

3 Hruška Vladimír 1951 Martin 8 8:2 2. 3

49 Tomáň Ján, Ing. 1951 Dolný Kubín 6 6:5 3. 1

22 Hanzel Ján 1951 Kys.N.Mesto 4 5:6 4.

26 Svrček Viktor 1951 Kys.N.Mesto 2 2:8 5.

45 Špalek Štefan 1949 Čadca 0 0:10 6.

23 Svrček Emil 1948 Kys.N.Mesto nešt.-13-KRAJSKÉ ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV – L.MIKULÁŠ – 29.5.2018


BODOVANIE OKRESOV


_________________________________________________________________

Body Body

Okres JDS Prihl. Štart. Muži Ženy Spolu Poradie

_________________________________________________________________

Lipt.Mikuláš 42 33 75 1.

Čadca 38 19 57 2.

Námestovo 13 34 47 3.

Tvrdošín 6 38 44 4.

Žilina 33 10 43 5.

Ružomberok 26 15 41 6.

Martin 6 15 21 7.

Turč. Teplice 10 5 15 8.

Dolný Kubín 10 4 14 9.

Kysucké N. Mesto 10 0 10 10.

Bodovanie: I. miesto - 5 bodov, II. miesto – 3 body, 3. miesto – 1 bod