Turnaj seniorov v bowlingu

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska /JDS/ v Námestove zorganizovala v spolupráci so zábavným centrom Kinderland úvodný ročník turnaja seniorov v bowlingu, ktorý sa uskutočnil 22.11.2018 v priestoroch uvedeného zábav centra v Námestove.

Na turnaj boli pozvané všetky organizácie JDS v okrese Námestovo /13 organizácií/ a družstva z MsO Trstená a Tvrdošín. Turnaja sa zúčastnilo 9 oganizácií z okresu NO. Domáca MsO postavila dve družstvá a s pripočítaním družstiev z Trstenej a Tvrdošína sa turnaja zúčastnilo 12 zmiešaných 4-členných družstiev, čo predstavovalo 48 súťažiacich. Celkove sa turnaja zúčastnilo 65 účastníkov /súťažiaci + diváci + organiz. štáb a hostia/.

Turnaj bol súťažou 4-členných družstiev a jednotlivcov, členov súťažiacich družstiev. Prvé tri družstvá a jednotlivci boli odmenení okrem diplomu aj chutnou vecnou cenou.

Organizácia a systém turnaja a výsledkové listiny sú v prílohách /Pozvánka s propozíciami, výsledkové listy súťaže družstiev a jednotlivcov/. Prílohu tvorí krat. vídeo a fotografie zachytávajúce atmosféru turnaja

Atmosféra turnaja bola podľa vyjadrenia účastníkov výborná. Aj keď snaha o dobrý výsledok tu bol cítiť, nikto nerobil tragédiu z toho, že bowlingová guľa často neposlúchala a panáky nie a nie spadnúť. Veď mnoho účastníkov, hlavne žien, hralo bowling prvý raz a nebolo núdza ani o humorné situácie. Prítomní sľúbili, že nasledovného ročníka radi zúčastnia a vyzvali MsO aby z tohto turnaja urobila tradíciu.

K zdarnému priebehu tohto úvodného ročníka bowlingového turnaja prispeli aj zamestnanci Zábavného centra dobrou starostlivosťou o účastníkov, za čo im v mene organizátorov ďakujem. Osobitnú vďaku si zaslúži manažér p. M. Gočala, ktorý počas celého turnaja obsluhoval techniku, riešil poruchy a podľa potreby  usmerňoval súťažiacich. Ďakujem tiež organizačnému štábu za prípravu a hladký priebeh turnaja.

Za organ. štáb V. Nečas

 

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Námestove

P o z v á n k a /doplnená/

MsO JDS Námestovo poriada okresný turnaj seniorov v bowlingu /prvý- skúšobný ročník/ na ktorý Vás srdečne pozývame.

        P r o p o z í c i e : /doplnené body a zmeny/

Termín:         22.11.2018

Miesto:  Zábavné centrum Kinderland, ul. Miestneho priemyslu /smer Billa, pri stavebninách Garbiar/.

Začiatok turnaja: 10.00 hod.

Prezentácia :  9.30 – 10.00 hod.

Účastníci: MsO a MO JDS v  okrese Námestovo a družstvo z JDS Trstená a Tvrdošín. Z kapacitných dôvodov Zábav. centra je možná účasť max. 5 osôb za každú organizáciu /4 hráči + 1 divák/. Uvedené obmedzenie bude závisieť na počte prihlásených družstiev. Zmena Vám bude oznámená.

Vekové kategórie :        Bez vek. kategórií. Podmienkou je vek 60 a viac rokov. Rozhoduje rok narod..

Organizácia turnaja: Turnaj je súťažou družstiev a jednotlivcov – členov družstiev, za každú organizáciu jedno štvorčlenné družstvo, v ktorom musí byť minimálne jedna žena.

Rozlosovanie:        bude vykonané vopred,  po uzavretí prihlášok,  za účasti predsedníčky OO JDS Námestovo.

Štartovné:   5.-€ / za každého účastníka turnaja /hráči + divák/ci/. V cene obed, káva,

   /formou lístkov/ občerstvenie a poplatok za bowling. dráhy.

Systém turnaja:  na dve kolá so striedaním dráh po prvom kole. V každom kole každý člen družstva 5 hodov do plných. V prípade nedostavenia  sa družstva /člena družstva / po výzve a 5 minut. čakania/, zostávajú v platnosti nahrané body, a lebo body ktoré nahrajú v 2. kole. Dodatočné dohrávanie nebude možné.  

Kritéria na určenie poradia:

        a/družstva :         1/ o poradí rozhoduje súčet zvalených kolkov / bodov/ v oboch kolách.

   2/ v prípadne rovnosti bodov rozhoduje :

    a/ počet zvalených kolkov v 1. sérii

    b/ počet nulových hodov /záhodov/

   3/ rozstrel jedného hráča z družstva na 3 hody

 b/ jednotlivci :  v bodoch 1 a 2 ako hore

   3/ rozstrel na tzv „rýchlu smrť“/kto zhodí viac vyhráva/.

 

Po ukončení turnaja sa uskutoční vyhodnotenie družstiev a jednotlivcov a odmenenie najstarších účastníkov.

Termín prihlásenia: 14.11.2018, nahlásiť počet členov celkom, ktorí sa zúčastnia turnaja a menovite uviedli členov súťažiaceho družstva a vek najstaršieho účastníka. Na prihlasovanie účastníkov /menovite/ žiadame použiť e-mail adresu.

Pri prezentácii bude umožnená zmena súťažiacich.

Prosíme vedúcich jednotlivých družstiev aby úhradu účastníckeho poplatku uskutočnili spoločne za všetkých účastníkov pri prezentácii.

Poznámka : V predstihu pred turnajom bude účastníkom zaslané rozlosovanie , aby sa vedelo ktoré prvé 4 družstvá začnú turnaj už od 10,00 hod.  

 

Kontakty: e-mail – necasvaclav4@gmail.com

             Mobil. V. Nečas 0918 804268

Dôležité upozornenie: Súťažiaci a diváci musia mať na prezutie čistú šport. obuv.

 

V Námestove 30.10.2018                                Organiz. výbor MsO JDS Námestovo