Súťaž družstiev - výsledková listina

   
 

Turnaj seniorov v bowlingu      

22.11.2018

22.11.2018

 
        

Umiestnenie

Meno

Organ.

1. kolo

2. kolo

záhody

spolu

 

    1.

Riša Ľudovít

MsO Trstená

31

35

 

66

 
 

Lepáčková Anna

 

31

30

1

61

 
 

Lepáček Peter

 

39

18

2

57

 
 

Frelich František

 

32

42

 

74

 
 

                                           Spolu

 

133

125

3

258

 
        

   2.

Kuník František

MsO Tvrdošín

15

37

1

52

 
 

Skurčáková Marta

 

20

35

2

55

 
 

Kuník Ján

 

35

39

 

74

 
 

Čuchor Ján

 

26

25

1

51

 
 

                                          Spolu

 

96

136

4

232

 
        

   3.

Nečas Václav

MsO Námestovo B

34

32

 

66

 
 

Pisarčík Štefan

 

42

14

2

56

 
 

Puváková Marta

 

14

28

4

42

 
 

Hrubjak Vladimír

 

28

25

1

53

 
 

                                          Spolu

 

118

99

7

217

 
        

    4.

Pindjak Ján

MsO Námestovo A

24

20

2

44

 
 

Bencúr Rudolf

 

40

29

1

69

 
 

Mikušková Kristína

 

18

23

1

41

 
 

Pindjak Jozef

 

24

38

1

62

 
 

                                         Spolu

 

106

110

5

216

 
        

    5.

Feniková Viera

MO Klin

14

19

4

33

 
 

Feiková Margita

 

13

18

5

31

 
 

Prísažná Oľga

 

18

35

2

53

 
 

Gonšenicová Ľudmila

 

18

33

3

51

 
 

                                        Spolu

 

63

105

14

168

 
        

    6.

Seč Vladimír

MO Vavrečka

34

13

4

47

 
 

Čajka Július

 

7

15

6

22

 
 

 Janoľová Klementína

 

24

24

4

48

 
 

Páleník Jozef

 

17

29

3

46

 

   

                                        Spolu

 

82

81

17

163

 
        

7.

Mlynarčík Miroslav

MO Sihelné

12

40

2

52

 
 

Mlynarčíková Marta

 

19

5

6

24

 
 

Očenášek František

 

34

15

3

49

 
 

Vnenčák Pavol

 

15

21

4

36

 
 

                                        Spolu

 

80

81

15

161

 
        
        
        
        
        
        
        
        
 

Súťaž družstiev - výsledková listina

   
 

Turnaj seniorov v bowlingu      

22.11.2018

22.11.2018

 
        

Umiestnenie

Meno

Organ.

1. kolo

2. kolo

záhody

spolu

 

     8.

Havlíček Jozef

MO Rabča

6

7

7

13

 
 

Pitáková Margita

 

15

18

4

33

 
 

Jendreasová Terézia

 

24

35

1

59

 
 

Turac Ferdinand

 

15

13

6

28

 
 

                                          Spolu

 

60

73

18

133

 
        

     9.

Rusnáková Jozefína

MO Zákamenné

19

15

4

34

 
 

Svajčíková oľga

 

3

23

3

26

 
 

Smolárová Viktória

 

18

13

5

31

 
 

Florková Štefánia

 

29

5

3

34

 
 

                                           Spolu    

 

69

56

15

125

 
        

    10.

Zachar Alfréd

MO Bobrov

17

16

5

33

 
 

Martaus Jozef

 

14

7

6

21

 
 

Budzeľová Janka

 

11

20

5

31

 
 

Rabík Eduard

 

17

22

3

39

 
 

                                          Spolu      

 

59

65

19

124

 
        

   11.

Zemančík Jozef

MO Zubrohlava

17

7

6

24

 
 

Miškovičová Helena

 

10

10

6

20

 
 

Galčíková Marta

 

21

11

3

32

 
 

Koncový Jozef

 

31

9

3

40

 
 

                                         Spolu

 

79

37

18

116

 
        

   12.

Lipničanová Veronika

MO Or. Jasenica

15

3

6

18

 
 

Hvolková Veronika

 

4

22

4

26

 
 

Brontvajová Mária

 

15

16

5

31

 
 

Žofajová Marta

 

8

18

4

26

 
 

                                        Spolu

 

42

59

19

101

 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 

Súťaž jednotlivcov - výsledková listina

   
 

Turnaj seniorov v bowlingu      

22.11.2018

  
        

Umiestnenie

Meno

Organ.

1. kolo

2. kolo

záhody

spolu

 

1.

Kuník Ján

Tvrdošín

35

39

 

74

 

2.

Frelich František

Trstená

32

42

 

74

 

3.

Bencúr Rudolf

Námestovo A

40

29

1

69

 

4.

Nečas Václav

Námestovo B

34

32

 

66

 

5.

Riša Ľudovít

Trstená

31

35

 

66

 

6.

Pindjak Jozef

Námestovo A

24

38

 

62

 

7.

Lepáčková Anna

Trstená

31

30

1

61

 

8.

Jendreasová Terézia

Rabča

24

35

1

59

 

9.

Lepáček Peter

Trstená

39

18

2

57

 

10.

Pisarčík Štefan

Námestovo B

42

14

2

56

 

11.

Skurčáková Marta

Tvrdošín

20

35

2

55

 

12.

Hrubjak Vladimír

Námestovo B

28

25

1

53

 

13.

Prísažná Oľga

Klin

18

35

2

53

 

14.

Kuník František

Tvrdošín

15

37

1

52

 

15.

Mlynarčík Miroslav

Sihelné

12

40

3

52

 

16.

Čuchor Ján

Tvrdošín

26

25

1

51

 

17.

Gonšenicová Ľudmila

Klin

18

33

3

51

 

18.

Očenášek František

Sihelné

34

15

3

49

 

19.

Janoľová Klementína

Vavrečka

24

24

4

48

 

20.

Seč Vladimír

Vavrečka

34

13

4

47

 

21.

Pálenik Jozef

Vavrečka

17

29

3

46

 

22.

Pindjak Ján

Námestovo A

24

20

2

44

 

23.

Puváková Marta

Námestovo B

14

28

4

42

 

24.

Mikušková Kristína

Námestovo A

18

23

1

41

 

25.

Koncový Jozef

Zubrohlava

31

9

3

40

 

26.

Rabík Eduard

Bobrov

17

22

3

39

 

27.

Vnenčák Pavol

Sihelné

15

21

4

36

 

28.

Florková Štefánia

Zákamenné

29

5

3

34

 

29.

Rusnáková Jozefína

Zákamenné

19

15

4

34

 

30.

Zachar Alfréd

Bobrov

17

16

5

33

 

31.

Pitáková Margita

Rabča

15

18

4

33

 

32.

Feniková Viera

Klin

14

19

4

33

 

33.

Galčíková Marta

Zubrohlava

21

11

3

32

 

34.

Smolárová Viktória

Zákamenné

18

13

5

31

 

35.

Brontvajova Mária

Or. Jasenica

15

16

5

31

 

36.

Feiková Margita

Klin

13

18

5

31

 

37.

Budzeľová Janka

Bobrov

11

20

5

31

 

38.

Turac Ferdinand

Rabča

15

13

6

28

 

39.

Žofajová Marta

Or. Jasenica

8

18

4

26

 

40.

Hvolková Veronika

Or. Jasenica

4

22

4

26

 

41.

Svajčíková Oľga

Zákamenné

3

23

3

26

 
        
        
        
        
        
        
        
        
 

Súťaž jednotlivcov - výsledková listina

   
 

Turnaj seniorov v bowlingu      

22.11.2018

22.11.2018

 
        

Umiestnenie

Meno

Organ.

1. kolo

2. kolo

záhody

spolu

 

42.

Mlynarčíková Marta

Sihelné

19

5

6

24

 

43.

Zemančík Jozef

Zubrohlava

17

7

6

24

 

44.

Čajka Július

Vavrečka

7

15

6

22

 

45.

Martaus Jozef

Bobrov

14

7

6

21

 

46

Miškovičová Helena

Zubrohlava

10

10

6

20

 

47.

Lipničanová Veronika

Or. Jasenica

15

3

6

18

 

48

Havlíček Jozef

Rabča

6

7

7

13