30. 1.2019 - Námestovská biela stopa 2019

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska /MsO JDS/ v  Námestove v spolupráci s Rančom u Edyho usporiadala 30.1.2019 3.ročník lyžiarskych bežeckých pretekov „Námestovská biela stopa“, doplnený súťažou v severskej chôdzi /chôdza s paličkami/.

Obe súťaže boli určená pre seniorov vo veku 60 a viac rokov oboch pohlaví. Súťaž sa konala na Ranči u Edyho, kde nám pripravili trať, priestory na oddych a pohostenie. Bežecký okruh mal dĺžku cca 2100 m, ktorý ženy a muži vo veku 66 a viac rokov absolvovali 2x a muži do 65 rokov 3x. Trasa /stopa/ pre severskú chôdzu mala dĺžku cca 4000 m a súťažiaci ju absolvovali 1x.

Počasie bolo vynikajúce, bežecká stopa bola pripravená veľmi dobre, za čo ďakujeme p. E. Dunčičovi. Horšie na tom bola stopa pre severskú chôdzu, ktorá po výdatnom snežení krátko pred pretekmi nebola dostatočne vychodená a preto bola fyzicky dosť náročná.

Účastníkov bolo tohto roku „požehnane“, spolu 74, z toho súťažiacich 53 a ostatok boli diváci a organizační prac.. Žien súťažilo 37 a mužov len 16. Bežecký pretek na bežkách absolvovalo 8 žien a 12 mužov. V severskej chôdzi súťažilo 29 žien a len 4 muži. Svojich súťažiacich vyslalo 10 organizácii JDS z 13 v okrese Námestovo.

Bežecká súťaž žien prebehla len v jednej vek. kategórii /60 – 65 r./ z dôvodu že, v starších vek. kategóriách bolo len po jednej súťažiacej a v súlade s Propozíciami nemohli byť hodnotené a preto využili možnosť zasúťažiť si mladšou vek. kategóriou. Súťažiace absolvovali vyššie uvedený okruh 2x a víťazkou sa stala Božena Pavlíková /66 r./pred Emíliou Šimurdovou /obe z MsO Námestovo/ a Oľgou Kozákovou z MO Rabča. V súťaži mužov – mladších seniorov /60 – 65 r./, ktorí bežecký okruh absolvovali 3x, sa na prvom mieste umiestnil Václav Feranec z Or. Jasenice. V kategórii starších seniorov /66 + r./, ktorí absolvovali bežecký okruh 2x, bol prvý František Gender /MsO Námestovo/.

V severskej chôdzi žien vek. kategóriu 60 – 65 r. vyhrala Mária Kurákova z MO Sihelné. V staršej kategórii 66 – 70 r. bola prvá Mária Brontvajová MO Or. Jasenica a najstaršiu kategóriu 71 + r. vyhrala Jana Grižáková z MO Sihelné pred Margitou Ivanovou z MsO Námestovo. V súťaži mužov v severskej chôdzi – mladších seniorov /60 – 65 r./ bol prvý Pavol Vnenčák z MO Sihelné a u starších seniorov /66 - + r./ bol najlepší Anton Volček z MO Breza.

Vyhodnotenie ako i pohostenie sa uskutočnilo v priestoroch Ranča u Edyho. Traja najlepší z každej vek. kategórie boli odmenení pohárom a diplomom. Odmenení boli aj najstarší súťažiaci. U žien ňou bola Anna Klinovská /76 r./ z MO Klin a u mužov Václav Nečas /72 r./ z MsO Námestovo Všetkým zúčastneným po skončení súťaží a pobyte na čerstvom vzduchu chutila dobrá kapustnica, ktorú pripravil personál Ranču. Okrem toho si účastníci mohli pochutnať na sladkom a slanom banketovom pečive z pekárne Plutinský..

Výbor MO JDS v Námestovo ďakuje p. E. Dunčičovi za sponzorstvo a technickú pomoc pri zabezpečení pretekov a zúčastneným členom MsO JDS Námestovo za pomoc pri organizácii podujatia.

V. Nečas