Výlet do Orlovej

Milí priatelia seniori.

V rámci projektu cezhraničnej spolupráce miest Orlová a Námestovo, ktorý vznikol na základe partnerskej zmluvy oboch miest sme na dňa

17. septembra 2022 pozvaní na tradičný Deň baníkov.

Predpokladaný odchod z Námestova o 9,00 hod. z parkoviska pri amfiteátri. Program Dňa baníkov začne o 13,00 hod. Malé občerstvenie (polievka, koláčik a káva) je zabezpečené. Autobus nám  poskytne naše mesto. Výlet je teda zdarma.

Milí priatelia, výbor MsO JDS NO  sa teší na Vašu hojnú účasť.  Prihláste sa, prosím, záväzne, obratom u svojich kontaktných osôb. Môže nás ísť 50.

Výbor MsO JDS NO