Turnaj seniorov v bowlingu s prekvapeniami

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska /MsO JDS/ v Námestove zorganizovala v spolupráci so zábavným centrom Kinderland tretí ročník turnaja seniorov v bowlingu, ktorý sa uskutočnil 24.11.2022 v priestoroch uvedeného centra v Námestove. Tretí ročník tohto turnaja sa „vďaka“ kovidu uskutočnil po temer trojročnej prestávke, keď predchádzajúci ročník sa uskutočnil v roku 2019.


Turnaja sa z okresu Námestovo zúčastnilo 8 družstiev z 12 dedinských základných organizácií /ZO JDS/, a za samotnú MsO Námestovo súťažili 3 družstvá, z toho jedno čisto ženské. Na turnaj boli pozvané aj družstvá z okresu Tvrdošín a boli to Trstená, Tvrdošín a nováčik z Nižnej. Celkove sa turnaja zúčastnilo 14 štvor-členných družstiev, čo predstavuje 56 súťažiacich. Spolu sa turnaja zúčastnilo 71 účastníkov /súťažiaci + organiz. prac. + diváci a hostia/. Turnaj slávnostne otvoril primátor Mesta p. ing. Milan Hubík.

Turnaj bol súťažou 4-členných družstiev a jednotlivcov- členov súťažiacich družstiev. Podmienkou účasti bol vek 60 a viac rokov a v družstve musela byť najmenej jedna žena. Zaujimavosťou bolo, že okrem Námestova boli do turnaja prihlásené ešte 3 čisto ženské družstvá. Turnaj sa hral na dve kolá, na dvoch dráhach po dve družstvá na 5 hodov do plných bez dorážky. Po odohratí prvej skupiny nasledovala ďalšia 4-členná skupina a postup sa opakoval. V druhom kole si družstvá vymenili dráhy.


V konečnom hodnotení družstiev a jednotlivcov najlepšie obstáli v turnaji družstvo a jednotlivci súťažiaci za MsO Námestovo. Tradiční rivali Tvrdošín a Trstená poslali slabšie družstvá a jednotlivcov a tak sa im neušlo ani jedno pódiové umiestnenie. Ich miesta zaujali družstvá a jednotlivci ZO Vavrečka a Rabča. Turnaj družstiev vyhralo Námestovo A pred družstvom žien Námestova a Vavrečkou a štvrtou Rabčou. Úspech žien Námestova bol veľkým prekvapením. Súťaž jednotlivcov skončila ďalším prekvapením, keď ju vyhrala Anna Jindrová a odsunula mužov na druhú a tretiu priečku. Kvalitu žien potvrdzuje aj to, že v prvej desiatke umiestnení je ich 5. B družstvo Námestova si oproti minulému ročníku polepšilo o 1 priečku, ale výkonnostne sa mu príliš nedarilo a skončilo na 6. mieste. Umiestnenie družstiev a jednotlivcov s dosiahnutými bodmi uvádzam na konci príspevku.

Prvé tri družstvá a jednotlivci boli odmenení okrem diplomu aj vecnou cenou. Súťaž o najúspešnejšiu ženu vyhrala Anna Jindrová /Námestovo A/ pred Zdenou Pisarčíkovou /Námestovo ženy/ a Annou Lepáčkovou z Trstenej.

Odmenení boli aj najstarší účastníci turnaja. U žien to bola 79 roč. Anna Klinovská zo ZO Klin a u mužov 76 roč. Vladimír Valachy z Trstenej.


Atmosféra turnaja bola podľa vyjadrenia účastníkov výborná. Aj keď snaha o dobrý výsledok tu bol cítiť, nikto nerobil tragédiu z toho, že bowlingová guľa často neposlúchala a panáky nie a nie spadnúť. Veď viacero účastníkov, hlavne žien, hralo bowling prvý či druhý raz a preto nebola núdza ani o humorné situácie. Aj keď sa mnohým nedarilo tak ako si predstavovali aj tak sa radi zúčastnia budúceho ročníka.

K zdarnému priebehu tohto ročníka bowlingového turnaja prispel aj personál Kinderlandu vzornou starostlivosťou o účastníkov, za čo im v mene organizátorov ďakujem. Turnaj podporil aj primátor Mesta príspevkom na výrobu diplomov, zakúpenie vecných cien pre víťazov a ostatných odmenených, a úhradu bowling. dráh, za čo mu v mene organizátorov ďakujem. Ďakujem tiež organizačnému štábu za prípravu a hladký priebeh turnaja.

Konečné umiestnenie prvých piatich družstiev s počtom bodov /zvalených panákov/:

1. Námestovo A 270 b., R. Bencúr, Joz. Pindjak, A. Jindrová, Št. Pisarčík

2. Námestovo ženy 252 b., M. Bencúrová, Št. Nečasová., B. Genderová, Zd. Pisarčíková

3. Vavrečka 247b.

4. Rabča   236 b.

5. Tvrdošín 217 b.

Konečné umiestnenie jednotlivcov do 10. miesta:

1. Anna Jindrová Námestovo A 79 b.

2. Jozef Pindjak Námestovo A 77 b.

3. Július Čajka Vavrečka 74 b.

4. Zdena Pisarčíková Námestovo ženy 73 b.

5. Ján Kuník Tvrdošín 67 b.

6. Anna Lepáčková Trstená 66 b.

7. Ján Hajdučík Vavrečka 66 b.

8. Božena Genderová Námestovo ženy 65 b.

9. Margita Pitáková Rabča 64 b.

10. Václav Nečas Námestovo B 64 b

Pre úplnosť uvádzam umiestnenie ostatných súťažiacich za Námestovo: 12. Bencúrová Marta /NO ž./, 15. Bencúr Rudolf /NO A./, 24. Pisarčík Štefan /NO A /, 26. Gender František /NO B/, 30. Nečasová Štefánia /NO ž./, 33. Grebáčová Margita /NO B/, 37. Pindjak Ján /NO B/.

Za organ. štáb V. Nečas


M edzinárodný turnaj v bowlingu

MsO JDS v Námestove v spolupráci s MsÚ Námestovo usporiadala v rámci družby miest Námestovo – Orlová /pri Ostrave/ priateľský turnaj v bowlingu, ktorý sa uskutočnil 20.10.2022 v Zábavnom centre Kinderland v Námestove.

Do turnaja postavili obe družobné mesta po dve 4-členné družstvá s podmienkou, že v každom družstve musí byť 1 žena. Orlová postavila jedno družstvo 3+1 a druhé čisto ženské. Celkove sa turnaja zúčastnilo aj s divákmi 34 osôb, z Orlovej 18 a za Námestovo 16 os..

Začiatok turnaja poznačil oneskorený príchod družstva z Orlovej pre problémy na cestách a to bol jediný problém, lebo potom turnaj prebiehal bez problémov v priateľskom duchu tak ako to býva keď sa stretnú seniori, a to ešte spoza hraníc SR.

Turnaj otvoril primátor nášho mesta krátkym príhovorom v ktorom kladne hodnotil aktivitu MsO seniorov na úseku športu. Po úvodných príhovoroch sa naplno rozbehol turnaj, ktorý sa hral v dvoch kolách s výmenou dráh. Hralo sa o čo najväčší počet bodov /zvalených panákov/ za družstvo aj ako jednotlivci

Turnaj skončil pre námestovských seniorov úspešne, keď v súťaži družstiev obsadili prvé dve miesta a v súťaži jednotlivcov 2 a 3 miesto a u žien prvé 2 miesta.

Konečné výsledky turnaja – družstvá : 1. Námestovo A  1065 bodov

2. Námestovo B 931

3. Orlová 793

4. Orlová ženy 651

Jednotlivci : 1.Vladimír Novák 281 bodov - Orlová

2.Štefan Pisarčík 277

3. Jozef Pindjak 270

U žien boli výsledky nasledovné: 1. Anna Jindrová 270 b., 2. Marta Bencúrová 239 b., 3. Drahoslava Večorkova 203 b./Orlová/

Za MsO JDS súťažili v A družstve Rudolf Bencúr, Štefan Pisarčík, Jozef Pindjak a Anna Jindrová, v B družstve to boli František Gender, Ján Pindjak, Václav Nečas a Marta Bencúrová.

Počas turnaja boli so seniormi z Orlovej predbežne dohodnuté ďaľšie aktivity na úseku športu v roku 2023.

Za pomoc pri organizovaní turnaja ďakujeme MsÚ Námestovo, najmä jeho prednostovi p.Jendrašíkovi.


V. Nečas