Námestovská biela stopa 2023

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska /MsO JDS/ v  Námestove v spolupráci s Rančom u Edyho usporiadala 2.2.2023 - 5.ročník lyžiarskych bežeckých pretekov „Námestovská biela stopa“, doplnený súťažou v severskej chôdzi /chôdza s paličkami/.

Piaty ročník sa konal po troch rokoch /4.roč. sa konal 13.2.2020/,keď pandémia zabránila konaniu hromadných podujatí. Súťaž sa konala na Ranči u Edyho, kde nám pripravili priestory pre prípravu, oddych a pohostenie. Trasa /stopa/ pre severskú chôdzu mala dĺžku cca 4500 m a súťažiaci ju absolvovali 1x. Beh na lyžiach mal dĺžku cca 2500 m, muži okruh absolvovali 2x a ženy 1x.

Účasť bola tohto roku bola dobrá aj keď súťažiacich vyslalo 7 ZO JDS z 15. Spolu sa akcie zúčastnilo 61 osôb, z toho bolo súťažiacich 46 a ostatok boli  organizační prac. a diváci. Žien súťažilo 28 a mužov 18. . Počasie bolo dobré aj keď nie ideálne, snežilo a fúkal vietor, čo nevadilo chôdzi ale bežci na tom boli horšie, najmä rozhodcovia. Trasa pre chôdzu s paličkami bola dosť zasnežená a málo vychodená a viedla z Ranča okolo židovského cintorína na vybudovaný cyklochodník a po ňom až na Nábrežie, a okolo amfiteátra cez priľahlé parkovisko na chodník popri štátnej ceste späť na Ranč. Trasa behu na lyžiach viedla z Ranču na pole a okolo novostavieb k ceste na Ranč a popri nej ku križovatke zo štát. cestou a popri nej k čističke a Ranču. Bežecká trasa bola čerstvo pripravená a málo vychodená.

V severskej chôdzi žien a mužov boli tri vekové kategórie, 62 – 70 rokov, 71 – 75 r. a 76 a viac r.. Vek. kateg. 62 – 70 r. vyhrala Ľudmila Žofajová z Or .Jasenice, z MsO Námestovo sa najlepšie- umiestnila Mária Kadlubová na 6. mieste. V staršej kategórii 71 - 75 r. bola prvá Mária Brontvajová z Or. Jasenice, Ružena Pavľáková z MsO Námestovo sa umiestnila na 3. mieste. Najstaršia kategória 76 + r. sa nehodnotila z dôvodu málo súťažiacich. V súťaži mužov v severskej chôdzi – mladších seniorov /62 – 70 r./ bol prvý Jiří Malinka z ZO Zákamenné pred Václavom Nečasom /MsO Námestovo/ z vek. triedy 76 + r. U mužov boli len dve vek. triedy a boli spojené.

Vyhodnotenie ako i pohostenie sa uskutočnilo v priestoroch Ranča u Edyho. Traja najlepší z každej vek. kategórie boli odmenení diplomom a sladkou odmenou ako náhrada za spálené kalórie. Odmenení boli aj najstarší súťažiaci. U žien ňou bola Jana Grižáková/77 r./ zo ZO Sihelné a u mužov Anton Kudjak /76 r./ z MsO Námestovo. Všetkým zúčastneným po skončení súťaží a pobyte na čerstvom vzduchu chutila dobrá kapustnica, ktorú pripravil personál Ranču. Okrem toho si účastníci mohli pochutnať na sladkom a slanom banketovom pečive z pekárne Plutinský, a aj si zatancovať pri hudbe, ktorú zo sebou priniesli súťažiaci zo ZO Rabča, za čo im ďakujeme.

Výbor MsO JDS v Námestovo osobitne ďakuje p. E. Dunčičovi za sponzorstvo a poskytnutie priestorov na zabezpečenie pretekov a zúčastneným členom MsO JDS Námestovo za pomoc pri organizácii podujatia.

V. Nečas