Okresný stolno-tenisový turnaj seniorov 2023

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska /ZO JDS/ v Rabči usporiadala 1.3.2023 po trojročnej prestávke 2. roč. Stolno-tenisového turnaja seniorov pre okres Námestovo, ktorý sa uskutočnil v športovej hale ZŠ Rabča.

Turnaja sa zúčastnilo 7 ZO JDS, okrem domácej Rabče to boli ZO z Or. Jasenice, Vavrečky, Novoťe, Vasiľova, Brezy a MsO Námestovo. ZO Sihelné vyslala len divákov. Turnaja sa zúčastnilo 27 súťažiacich, z toho 6 žien. Súťažiaci boli rozdelení do 4 vekových tried, 60 – 65 rokov, 66 – 70 r., 71 – 75 r. a 76 a viac rokov. Turnaja sa celkovo zúčastnilo až 56 osôb, súťažiaci + organiz. prac. a diváci. Účasť tomto ročníku bol o vyše tretinu vyššia ako v prvom ročníku.

Mestskú organizáciu JDS Námestovo reprezentovalo 7 súťažiacich /z toho dve ženy/ a to veľmi úspešne. V mužských kategóriách vyhral vekovú kategóriu 60 – 65 r. po tuhom boji František Ptačin. Vo vek. kat. 71 - 75 r. sa Jozef Pindjak umiestnil na 3. mieste. Súťaž žien vo vek. kategórií 65 – 70 r. vyhrala Božena Pavlíková a vo vek. kateg. 71 – 75 r. sa Anna Pašková umiestnila na 2. mieste. Z časových dôvodov sa vo štvorhre nesúťažilo.

Okrem vyššie uvedených úspešných súťažiacich sa turnaja zúčastnili za MsO Námestovo ešte Ján Pindjak  Rudolf Bencúr a Anton Gluštík. Po vyhlásení výsledkov turnaja a odovzdaní medailí najlepším z každej kategórie nasledovalo spoločenské posedenie v klubovni miestnej organizácie JDS /ktorú im musíme závidieť/. V rámci posedenia bol podaný obed, prišlo aj na zákusky a slané dobroty a nakoniec nám zahrala ľudová hudba. Organizátori chcú z tohto turnaja urobiť tradíciu a dúfajú, že budúceho ročníka sa zúčastní viac ZO JDS ako  aj súťažiacich a že pouvažujú rozšíriť turnaj aj o mimo-okresné družstva.

V. Nečas