JDS No

    Vyplnením ankety pomôžete vylepšiť naše aktivity - ďakujeme.

Ste o činnostiach dobre informovaní?
áno / nie / treba spresnenia

Poznáte inú možnosť, ako lepšie informovať
áno / nie

Ak áno – napíšte názov / krátky popis .

??????????? ?
od1 / od2 / od3 / nie

Sú aktivity zaujímavé ?
áno / nie / zatiaľ neviem

Ako modernizovať našu činnosť
zatiaľ neviem / možno prednášky / / iné

Je potrebné uviesť ďalšie vysvetlenia – napíšte krátko aké?

Iné poznámky (napr.: ako pomôžem?)

Uveďte svoj ľubovoľný /skratku/meno/identifikáciu(max.10 znakov).

Vašu účasť na ankete ukončite: - ďakujeme.