Ďakujeme

Ďakujeme vedeniu mesta Námestovo za možnosť prezentovať naše aktivity v priestore hlavnej internetovej stránky Námestova.

----------------------------------------

Výbor ZO JDS Námestovo Vám vyslovuje srdečné poďakovanie. Za čo? Vo februári sme sa iniciatívne chopili príležitosti pomôcť. Reagovali sme na výzvu NO Depaul Slovensko, ktorá už viac ako13 rokov pomáha ľuďom bez domova. Vo februári boli kruté mrazy. My sme vyzbierali u ochotných členov ZO teplé šály, rukavice, čiapkya teplé spodné prádlo a odoslali sme dvoma balíkmi ľuďom v Nocľahárni sv. Vincenta v Bratislave.

"Pomáhajme si. Solidarita nič nestojí a žiadne obmedzenia nám ju nemôžu vziať. ĎAKUJEME, váš DEPAUL tím :)"

Výbor ZO JDS Námestovo

----------------------------------------------------

Adamčíková Mária Mgr. ukončila k 1.1.2022 predsedovanie JDS No. Ďakujeme za výborné vedenie nášho spoločenstva.

---------------------------------------------

Milí priatelia seniori!
Avizovaná brigádička pri našom farskom kostole dňa 20. 04. 2022 bola. Vyslovujeme, srdečné Pán Boh zaplať, našim menovaným členom:
manželom Fajčákovcom Oľge a Tonovi, Milke Šimurdovej, Ruženke Pavlákovej, Martuške Puvákovej i Katke Sumegovej, Berte Vozárovej i Majke Kadlubovej, Božke Kenderovej i Gitke Ivanovej, Terezke Kolenčíkovej i Oľge Žitňákovej, Žofke Rusnákovej i Marte Bencúrovej, Kamke Volfovej i M. Jendrušákovej.
Brigáda pri našom kostole nebola posledná. Sme radi, že SA S NAMI EŠTE STÁLE RÁTA...  že vieme, chceme,  radi a hrdo o odprezentujeme našu spolupatričnosť k rímskokatolíckemu vierovyznaniu, že tých vyše 90% veriacich  sme tu vlastne i my...

Výbor MsO JDS Námestovo
-----------------------------------------------