Informácie o nás.
9.3.2017

Z každého rožka troška o MO JDS v Námestove

Sme naozaj aktuálnym dôkazom demografického vývoja u nás na Slovensku i tu v Námestove. Naše počty z roka na rok rastú. Tak ako pri Mikulášskom posedení vlani v decembri, tak i teraz na výročnej schôdzi praskal MsDK v Námestove vo švíkoch. My, seniori, máme deficit spoločných i spoločenských stretnutí, preto sa každá naša akcia teší enormnému záujmu. MO JDS má už 200 členov! Sme najväčšou organizáciou v  okrese, aktívne spolupracujeme s  dvanástimi miestnymi organizáciami v rámci okresu. Príležitostne radi navštívime našich vrstovníkov v DD Námestovo. Organizujeme a zúčastňujeme sa letných i zimných športových hier nielen v rámci okresu ale i kraja s pozoruhodnými výsledkami. Ani kolkárske súťaže nie sú nám cudzie. Niekoľkokrát sme autobusom navštívili Aqapark v Oraviciach i novovybudovaný areál v neďalekom poľskom Chocholowe. V mnohom nás obohatili prednášky MUDr. Júliusa Šipoša z Centra zdravé srdce ako i MUDr. Miroslava Žáčika z námestovskej pneumologickej ambulancie. Radi využívame aj možnosť kúpeľnej liečby so štátnou dotáciou v spolupráci s  miestnymi JD v našom okrese. V spolupráci s TS Námestovo radi niekoľkokrát ročne vyčistíme cestu na Ranč u Edyho, nábrežie Oravskej priehrady i amfiteáter. Ani vzdelávanie nám nie je cudzie. Mnohí naši seniori navštevujú UTV /Univerzitu tretieho veku – tu v Námestove pri ZŠ Komenského/a niektorí už dokonca budú v tomto školskom roku v júni na UK v Bratislave aj promovaní! Radi reprezentujeme naše mesto nielen v športových podujatiach ale i kultúrne. Naša členka sa v r. 2016 zúčastnila celoslovenskej prehliadky v prednese poézie a prózy – Poetická Nitra. Skutočne vydarenou akciou bol i náš jesenný výlet s témou Orava známa i neznáma, ktorým nás sprevádzala profesionálna sprievodkyňa Mgr. Ružena Pilarčíková. Okrem návštevy Oravského hradu, pamätihodností mesta Dolný Kubín, sme v tento deň navštívili i Múzeum oravskej dediny v Roháčoch a výlet sme ukončili tvrdošínskym dreveným kostolíkom Všetkých svätých zapísaným v Zozname kultúrnych pamiatok UNESCO. A mnohí z nás si vzdychli – koľko rokov – desaťročí – som tu nebol! Poznáme i neďalekú ART galéria Schurger v Tvrdošíne. Radi cvičíme v radoch RTVaŠ kalanetiku, v SOŠ Námestovo jogu, radi ešte derieme i turistické topánky po neďalekých krásnych chodníčkoch. Naši seniori sa už dnes tešia na športové popoludnie s guľášom od Edyho! Akcií nie je málo a určite nepoľavíme! Môžeme robiť najmä vďaka MsÚ Námestovo, ktorý nám poskytuje klubové priestory v starej poliklinike, kde sa schádzame na prednášky, pripravujeme program, darčeky pre jubilantov a iné ručné práce. Robíme malé veci, ochotne s láskou a nezištne. Nakoľko naše finančné možnosti sú obmedzené, bez sponzorských „pozorností“ by sme sa nezaobišli. Touto cestou chceme vysloviť vďaku najmä mestu Námestovo, MsDK Námestovo, TS Námestovo, COOP Jednote Námestovo, p. podnikateľom – O. Jackulíkovi, E. Dunčičovi, M. Gerekovi, I. Janckulíkovi, Ľ. Planetovi, A. Sestrenekovi, F. Hrkľovi, D. Melchyorimu a mnohým ďalším. A všetko je to tak preto, lebo naša činnosť je už roky koordinovaná skúsenou rukou Mgr. Márie Adamčíkovej a jej zástupkyne Pavly Turňovej. Vďaka za ich skvelú taktovku.


2016

Seniorské okienko

Starnúci človek si potrebuje zachovať pre pocit užitočnosti a sebarealizácie primeranú činnosť. Jednota dôchodcov v Námestove má v súčasnosti cez 180 členov, ktorí sa snažia vytvárať pre seba i iných ľudí, ktorí už v živote stratili svoju dominantnú sociálnu rolu, nové možnosti – možnosti druhého životného programu. Mnohým našim seniorským rovesníkom chýba zamestnanecká rola, sú postihnutí citovo, osamelosťou a niektorí aj nudou. Realizujeme sa preto v športových, kultúrnych, vzdelávacích, spoločenských i verejnoprospešných činnostiach v našom 8 tis. mestečku.