Podporte nás.

Podporiť nás môžete:

  1. Sponzorovaním niektorej časti našej akcie – dopravy, ubytovania na akcii, vybavenie materiálmi pri organizovaní akcií, vstupeniek na podujatia, poskytnutím pohostenia pri akcii.

  2. Organizovaním vlastnej akcie s našou prizvanou účasťou, na ktorej budeme aktívne spolupracovať za vhodnú podporu pre nás .

  3. Bezplatným/ zľavneným poskytnutím vašich priestorov, materiálov, predmetov na naše akcie.

  4. Určením v náš prospech 2 % z vašej už odvedenej dane.

  5. Finančným darom.