O skripte pre zobrazovanie obrázkov

Úvodná poznámka: ak používate prehliadač , ktorý má zabezpečenie - blokovanie použitia skriptov, treba povoliť použitie tohto skriptu.

Na podnet a podľa definície požiadavky na riešenie od SPS riešiteľ používajúci prezývku -palibA vytvoril javaskript: „jspaliba.js“ pre riadené zobrazovanie obrázkov.

.

K voľnému použitiu sa vyjadril takto: Licenčná dohoda.(súbor skriptov jspaliba.js)

Vlastníkom skriptu je jeho autor.

Skript je možné šíriť bez súhlasu autora voľne, avšak vždy len bez akéhokoľvek poplatku a to ani za prípadné iné náklady stým súvisiace (cena energie , médií a podobne).

Voľným šírením skriptu alebo jeho časti autorstvo neprechádza na inú osobu.

Využitie skriptu alebo jeho častí na komerčné účely je neprípustné.

Skript je možné voľne meniť, alebo použiť jeho jednotlivé časti v iných riešeniach.

Autor nezodpovedá za použitie skriptu ani za prípadné priame alebo nepriame škody spôsobené užívateľovi použitím týchto skriptov.

Autor si vyhradzuje právo meniť obsah skriptu, rozvíjať,upravovať bez upozornenia ostatných užívateľov.

Autor nemá žiadnu povinnosť oznamovať užívateľov o novších verziách alebo úpravách v programovom kóde.

Užívatelia nemajú žiadny nárok na technickú podporu zo strany autora.

Funkčnosť kódu môže byť v rôznych prehliadačoch alebo ich verziách odlišná.

Prípadné otázky, návrhy uvítam a podľa možností a pracovného vyťaženia nezáväzne odpoviem autor-.

Autor uvíta ponechanie zobrazovania loga palibA- v stavovom riadku prehliadača – nie je však podmienkou používania skriptu.

Táto dohoda je súčasť voľného šírenia produktu.

Použitím skriptu, alebo jej časti užívateľ vyjadruje svoj súhlas s touto dohodou.

© 2006 - palibA-

Úprava SPS:

Skript jspaliba.js potrebuje správnu iniciáciu v spúšťacom html súbore a predpokladá toto: Obrázky sa uložia do zložky. Ich názov musí pozostávať z ľubovoľnej základnej časti názvu (xxxx), podčiarknika (_) , poradia-dvojice (trojice) čísel .typu(napr.: xxxx_09.jpg) .Číslovanie musí byť súvislé od 01 (001) až po posledné číslo obrázka. Typy súborov môžu byť jpg, gif. V tej istej zložke má byť umiestnený skript - jspaliba.js a spúšťací súbor htm(html) (obrazky.html). Spúšťací súbor hlml treba upraviť tak, že v riadku : <img name="obrazky" src="xxxx_yy.typ" onerror="alert('Súbor s obrázkom nenájdený!')" zadá miesto xxxx základnú časť názvu súborov , miesto yy číslo posledného obrázka a typ určí podľa typu súborov – obrázkov.