Zažili sme

20.10.2023 - Námestovskí seniori v Orlovej

Pozrite info:>>>>>

Pozrite foto:>>>>

12.07.2023 Krajské športové hry seniorov 2023

Pozrite info:>>>>>

22.06.2023 Posedenie pri guľáši s tradičným športovým popoludním

Pozrite

Pozrite info:>>>>>

Pozrite info:>>>>>

15.02.2023 - Schodza

>Pozriteinfo:>>>>>

Pozrite info:>>>>

Pozrite foto:>>>>16.06.2022- Schôdza

Pozrite foto:>>>>

25.04.2023 Turnaj seniorov v kolkoch

Pozrite info:>>>>

01.03.2023 Stolnotenisový turnaj

>Pozrite informácie o akcii:>>>> Pozrite ;

Lyžiarské preteky

16.06.2022- Schôdza

Pozrite foto:>>>>

06.12.2022- Mikulášske posedenie

Pozrite informácie o akcii:&g

20.10.2022 - Bowlingové turnaje

Pozrite informácie o akcii:>>>>

16.06.2022- Schôdza

Pozrite foto:>>>>

30.03.2022- SchôdzaPozrite foto:>>>>

Pozrite informácie o akcii:>>>>

30. 1.2019- Námestovská biela stopa 2019

Pozrite informácie o akcii:>>>>
Pozrite foto:>>>>4. 12.2018 - Mikulášske posedenie

Dňa 04. 12. 2018 sa konalo už tradičné mikulášske posedenie, ktoré je vo veľkej obľube našich seniorov. Účasť bola, skutočne, nad očakávanie! Veď kto by si dal ujsť v tomto krásnom predvianočnom čase takúto milú akciu - príjemné spoločenstvo ľudí, živú kapelu, ako už tradične, z Vavrečky, bohatú tombolu a novinku - Mikuláš s anjelom rozdávali darčeky, ktoré sme si, naozaj, všetci zaslúžili. Nálada i atmosféra boli neobyčajne čarovné. Mnohým sa nechcelo ani skončiť. Tešíme sa o rok!!! A tu sú neodškriepiteľné dôkazy: (foto Vasilek, SPS - úpravy SPS)
Bolo veselo - pozrite foto - >>>>
Veľká účasť - pozrite foto:>>>>
Veľa diskusných dvojíc - pozrite foto>>>>
Sem tam bol niekto na chvíľu aj osamotený - pozrite foto>>>>

22.11.2018 Bowling turnaj

Pozrite informácie o akcii:>>>>
Pozrite pozvánku a propozície:>>>>

Pozrite výsledkové listiny:>>>> Pozrite foto:>>>>
Pozrite krátke video:>>>>

19.09.2018 - Výlet Južná Morava.

Určite si ešte z detstva pamätáte školské výlety do Moravského krasu na Morave… Priepasť Macocha alebo romantický zámok v Ledniciach… Áno, práve tieto kúty Južnej Moravy sme v stredu 19. septembra 2018 navštívili i my. Ako už tradične – s profesionálnou sprievodkyňou, Mgr. Ruženkou Pilarčíkovou sme zažili opäť nádherný výlet. Fundovaný výklad počas príjemnej cesty autobusom Klimčík, dobrý obed v Chate Macocha – ochutnali sme moravské špeciality, prehliadku Pukevní jaskyne, plavbu člnmi vnútrom jaskyne, ktorou preteká riečka Punkva, presun lanovkou do a z priepasti Macocha – no skrátka presúvali sme sa v priestore i čase... Vygradovaním výletu bola prehliadka zámku v Ledniciach – jedného z hlavných turistických magnetov Južnej Moravy. Tu sme zistili, že 1-dňový výlet na toľkú krásu je málo – zámok Lednice sa nachádza v rozľahlom lednickom parku. Stihli sme prehliadku nádherne zrekonštruovaného zámku, ktorého takmer 700-ročnými majiteľmi boli Lichenštajnovci. Radi sme zregenerovali naše sily prechádzkou zámockými záhradami, ako inak – lákal nás i exotický skleník, Minaret, cesta kočom, ktoré vozia turistov k Janovmu hradu alebo Minaretu, k Maurskej vodárni…

19. 09. 2018 Dôchodcovia, kde ste?

Najprv chcem pár slovami vyjadriť jedno veľké ďakujem pani Terke Kolenčíkovej, ktorá úplne skvele zorganizovala, a nie prvý krát, týždenný kúpeľný pobyt dôchodcov v Trenčianskych Tepliciach. Okrem času, trpezlivosti a iných, nie celkom nepodstatných vecí, vložila do celej akcie veľký  entuziazmus.  Pobyt nebol vôbec drahý, ako mnohí,  nezúčastnení, šomrali.... Za 216 EUR - ubytovanie na 6 nocí, plná penzia  v pravom slova zmysle, až sme to nevládali  skonzumovať,  dve procedúry denne,  plus rôzne bonusy... a k tomu dobrá nálada, príjemná spoločnosť, oddych... naučila som sa také krásne ľudové pesničky, ktoré som nikdy nepočula... tak sme spievali,  že aj SBS-ka sa prišla popočúvať... a tých vtipov...! Skutočne, bol to nádherný týždeň!  Preto, milí seniori,  neváhajte urobiť čosi pre seba, pre svoje zdravie, pre svoju dobrú náladu....a - neprepočítavajte toľko.....😀 Ing. Mária Števiková, účastníčka pobytu

29.6.2018 krajské šport. hry seniorov8.6.2018 Okresné letné šport. hry seniorov

Pozrite výsledkové listiny:>>>>

Pozrite správu:>>>>

Pozrite foto:>>>>

14. 06. 2017 - MO JdS v Námestove zorganizovalo na Ranči u Edyho už tradičné športové popoludnie s gulášom. Pozrite foto(Vasilek,SPS, úpravy SPS):>>>>>

Milí priatelia seniori, vďaka, že ste včera CHCELI a našli spôsob AKO... . Nebolo nás veľa, ale podarilo sa nám čosi porobiť😃 Termín na brigádu si nevyberáme sami, boli sme na štvrtok požiadaní, tak rady sme sa stretli a boli užitočné... Bolo nás 12 žien z počtu 229 členov... Ostatní, ktorí nemohli, boli chorí, zaneprázdnení, varovali vnúčatá možno inokedy budú radi užitoční tiež... - Výbor MO JDS

20.02.2018 Hodnotiaca schôdza MsO JDS Námestovo

Dňa 20. 02. 2018 sa v MsKS Námestovo konala Hodnotiaca schôdza MsO JDS Námestovo. Účasť bola trošku poznamenaná chrípkovou virózou, ale zišlo sa nás 126 skoro zdravých členov. Schôdzu viedla členka výboru Mgr. Božka Pavlíková.Predsedníčka Mgr. Mária Adamčíková privítala nášho hosťa – primátora mesta – Ing. Kaderu ako i všetkých prítomných členov našej rozrastajúcej sa organizácie. Je nás takmer 230! Z aktivít, ktoré sme v r. 2017 robili poukázala naša predsedníčka predovšetkým na výsledky v oblasti športu. Naši členovia sa zúčastnili mnohých mestských, okresných i krajských súťaží s pozoruhodným umiestnením – napr. na krajských športových hrách v Rabči naša členka Margita Grebáčová získala 3 medaily! Nezanedbateľné sú výsledky i M. Puvákovej, M. Miklušičáka, M. Krúpu, organizátorov – Ing. V. Nečasa, Ing. F. Gendera a ďalších. Krajská súťaž v Rabči mala 300 účastíkov a uskutočnila sa v prekrásnom obecnom areáli – akciou žila celá obec! Obdobne to bolo i na pretekoch lyžiarov v Nižnej – vynikli naši borci – B. Pavlíková – 2 medaily, J. Pindjak tiež medaila. V Bielej stope organizovanej tu v Námestove bol 1. V. Nečas, výborne sa umiestnil i F. Gender. Nežijeme len športom, radi sa chodíme i kúpať do neďalekého Aquaparku v Chocholove. Sami sme boli trikrát, a viackrát s miestnymi organizáciami. Veľmi vydarenou akciou, ktorú výborne zorganizovala členka výboru T. Kolenčíková bol týždenný pobyt v kúpeľoch Trenčianske Teplice, ktorého sa uprostred leta zúčastnilo 35 našich členov. Kúpeľné liečby so štátnou dotáciou sme viackrát individuálne absolvovali i s našimi partnerskými obcami z okresu – Rabča, Klin, Bobrov a i. Tiež pod vedením T. Kolenčíkovej, bol i skvelý jarný výlet do Olomouca. Flóra Olomouc medzinárodná kvetinová a a záhradnícka výstava i prehliadka architektúry mesta potešila cez 50 našich členov. Veľkej obľube sa teší aj každoročný júnový guláš spojený so športovými hrami seniorov na Ranči u Edyho. Seniori nezaostávajú ani vo vzdelávacích aktivitách, dôkazom čoho sú i mnohí z našich radov, ktorí boli v r. 2017 slávnostne „promovaní“ na UK v Bratislave, ako 1. absolventi UTV v Námestove. Čistota mesta nám nie je ľahostajná, o čom svedčia i brigády, ktoré robíme v spolupráci s TS mesta Námestova. Tiež sme sa radi zúčastnili na brigádach pri okolí nášho kostola sv. Šimona a Júdu. Nezabudnuteľným zážitkom bol aj septembrový zájazd po Liptove s názvom Liptovské rozmanitosti, samozrejme, plne obsadený veľký autobus. Mikulášske stretnutia nemajú chybu! Takisto bolo tomu i tohto roku. Zišlo sa nás 170! Okrem tradične dobrej nálady je tu vždy bohatá tombola, do ktorej sa zapájajú naši milí sponzori, ale aj mnohí členovia našej organizácie. Radi sme niekoľkokrát potešili i seniorov v námestovskom DD. Hojnej obľube sa tešia i prednášky v našom klube, ktoré zabezpečuje tiež členka výboru D. Hrubjaková v spolupráci s MUDr. Júliusom Šipošom z Centra zdravé srdce. V klube robievame i rôzne ručné práce, výrobu vencov, ikeban, výrobu darčekov pre našich jubilantov ai. Plán na rok 2017 sme splnili. Robíme nezištne a s láskou. Výbor je 15-členný a zodpovedný. Je našou snahou, skonštatovala v závere hodnotenia naša predsedníčka, Mária Adamčíková, pracovať najmä na tom, aby sme spoločne, spoločensky, zdravo a zmysluplne využili náš voľný čas. V diskusii primátor mesta poďakoval dôchodcom za ich bohatú činnosť. V rámci diskusie bol na návrh z pléna odsúhlasený aj členský príspevok na rok 2019 vo výške 10,- EUR.
A na záver pár citátov – Sofoklés: „Usiluj sa byť veselý, smiech je koreňom života.“ „Nikto nemiluje život tak ako starý človek.“ „Keď ti život predkladá dôvody na plač, ukáž mu, že máš tisíc a jeden dôvod na smiech.“ —  Dale Carnegie „Smiech a plač sú najcennejší majetok živého človeka.“ — Jan Werich, Hippokratés - „Ako si udržať zdravie? Nejesť do sýtosti, nebáť sa námahy.“ Giambattista Basile - „Najdôležitejšou vecou, ktorú môže otec urobiť pre svoje deti, je, že bude milovať ich matku.“

Pozrite foto(Vasilek, úpravy SPS):>>>>>

05.12.2017 - Mikuláš a seniori v Námestove

Život je dar. Aj keď starneme a vieme, že na tom nič nemôžeme meniť, užívať si ho môžeme plnými dúškami. Námestovskí seniori, členovia Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) si to plne uvedomujú, o čom svedčí aj krásne mikulášske posedenie, ktoré sa konalo 5. decembra v Dome kultúry v Námestove.

Sto sedemdesiat členov Jednoty dôchodcov oslávilo spoločne nielen Mikuláša, ale aj Vianoce – najkrajšie sviatky roka. Odhliadnuc od zbožnej úcty, ktorá im prináleží pre ich pôvod, berme ich ako nádherný čas porozumenia a lásky k blížnemu.

Posedenie otvorila svojím príhovorom predsedníčka Mária Adamčíková. Prítomných pozdravil aj primátor Ing. Ján Kadera. Úprimnými slovami zaželali seniorom najmä zdravie, pohodu, pokoj a ešte veľa spoločne strávených chvíľ. Po spoločnej večeri a osviežení ďalšími maškrtami sa seniori potešili bohatému kultúrnemu programu, ktorý pripravili žiaci CVČ Maják, ZUŠ Ignáca Kolčáka a žiaci ZŠ Komenského pod vedením Mgr. Serdelovej.

Počas tzv. hodiny tomboly zažili radostné a veselé chvíle všetci tí, ktorí si vylosovali užitočné dary, venované sponzormi. Seniorom hrala a spievala kapela z Vavrečky pod vedením F. Hrkeľa. Á tá veru nenechala nikoho sedieť o pokoji. Seniori sa ani v tanci nedali zahanbiť. Táto nádherná akcia sa vydarila aj vďaka výboru JD. Celý tím sa usiloval, aby bol každý spokojný a šťastný. Úsilie výboru by bolo márne bez pomoci vedenia kultúrneho domu – Bc. Evy Mušákovej a vedúceho reštaurácie Melchioryho. Vyvinuli nesmierne úsilie, aby bol každý spokojný.

Chceme poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k dobrej nálade. Želáme všetkým šťastné a požehnané sviatky, nech prinesú radosť a pokoj, splnenie všetkých, aj tých najtajnejších, želaní.

Chceme naplniť slová Cicera: Ničoho sa staroba nesmie vystríhať väčšmi ako nečinnosti“.

Výbor JDS

Atmosféra slávnosti, ktorú organizuje výbor JDS v Námestove pre svojich členov, býva každoročne výborná.

Manželia Teťákovci sú tradične aktívnymi členmi JDS v Námestove.

Tombola bola aj tohto roku mimoriadne bohatá. Výbor JDS v Námestove za ňu ďakuje štedrým sponzorom.20.09.2017 - poznávací zájazd po Liptove. Navštívili sme osadu Vlkolínec, Múzeum J.Kráľa v Liptovskom Mikuláši, Stanišovskú jaskyňu, park miniatúr v Liptovskom Jáne,skanzen Pribylina.

Viac v článku >>>> September,akože ináč, mesiac seniorských výletov!

Tak ako vlani, tak i tohto roku sme sa rozhodli, že to nebude žiadne veľké cestovanie, veď načo! ORAVA a LIPTOV preslávené vďaka panenskej prírode ponúkajú i bohatú históriu.

Vlani sme absolvovali krásny výlet s tematickým názvom Orava známa i neznáma...  pod vedením profesionálnej sprievodkyne  Mgr. Ruženy Pilarčíkovej.  Mnohí sme si oživili  už takmer zabudnuté spomienky na najnavštevovanejší hrad na Slovensku - Oravský hrad, navštívili sme Hviezdoslavovo mesto a jeho literárne múzeum s Čaplovičovou knižnicou, Múzeum oravskej dediny - Skanzen v Zuberci a bodkou za celodenným výletom bola prehliadka dreveného kostolíka z 15. storočia - kostol Všetkých svätých zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO v neďalekom Tvrdošíne.

Tento rok nebolo počasie nášmu výletu veľmi naklonené, no my sme sa rozhodli, že si naše očakávania  predsa nedáme pokaziť nepriazňou počasia.

Prvou zástavkou nášho výletu s názvom Liptovské variácie - bol Vlkolínec - podhorská osada - pamiatková rezervácia ľudovej architektúry, sídelný celok, pozostávajúci z typických zrubových objektov.Pozoruhodná oáza ľudovej architektúry je od r. 1993 tiež zapísaná v  Zozname svetového dedičstva UNESCO.  S našou sprievodkyňou, Mgr. Pilarčíkovou, sme sa presunuli do neďalekého centra Liptova - do Liptovského Mikuláša. Tu sme sa  z množstva zaujímavosti z histórie okresného mesta rozhodli pre Múzeum Janka Kráľa - slovenského národného buditeľa, najvýznamnejšieho básnika štúrovskej generácie. V týchto priestoroch   v Jánošiíkovej mučiarni sme si  zaspomínali  i na legendárneho národného hrdinu   - Juraja Jánošíka, kde bol zbojnícky kapitán vypočúvaný a odsúdený. Posilnení obedom sme sa presunuli do neďalekej Jánskej doliny, v ktorej je  jedna z 210 jaskýň prístupná.  Volá sa Stanišovská a boli sme si ju pozrieť. Jaskyňa mala svoje úskalia, ktoré sme prekonali bez ujmy na zdraví. Je to jaskyňa bez elektriny - svietili sme si čelovkami, čo naše seniorské dobrodružstvo len podčiarklo. V Jánskej doline sme nemohli obísť ani rok otvorený  tematický park miniatúr, ktoré tvoria kultúrne a technické pamiatky - hrady, zámky, kostoly, zvonice, železničné stanice a i. Deň sa pomaly ale isto kráti a našou poslednou zástavkou je obec Pribylina. V   Múzeu liptovskej dediny, ktoré sa výrazne odlišuje od ostatných múzeí v prírode - v najmladšom skanzene na Slovensku,  reprezentujúcom  typické znaky ľudového staviteľstva roľníckych a remeselníckych vrstiev,   obrazom stredovekého sídla s výsadami a právami mestečiek sme svoju pozornosť zamerali najmä na   zemiansku kúriu a kostol P. Márie z L. Mary  - dva vzácne  stredoveké kamenné objeky.

Náš naozaj vydarený výlet sme  ukončili, akože ináč - veselo družne v bufete Humno s harmonikou nášho všestranného vodiča, pána Ferka Hrkľa z Vavrečky.

Pozrite foto(SPS, úpravy SPS):>>>>> Bolo aj veselo - pozrite krátke video:>>>>>

 


11. 08. 2017 Milí priatelia seniori, vďaka, že ste v piatok chceli a našli spôsob AKO... Nebolo nás veľa, ale podarilo sa nám čosi porobiť😃 Termín na brigádu si nevyberáme sami, boli sme na piatok požiadaní, tak rady sme sa stretli a boli užitočné... Ostatní, ktorí nemohli, boli chorí, zaneprázdnení, varovali vnúčatá možno inokedy budú radi užitoční tiež... Výbor ZO JDS. Ale, možno nabudúce😉 ...

12.7.2017

Letné krajské športové hry seniorov 2017

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Námestovo /OO JDS/, bola poverená Krajskou organizáciou JDS Žilina /KO JDS/, usporiadať letné Krajské športové hry /KŠH/ seniorov, ktoré sa uskutočnili 12.7.2017 v priestoroch ZŠ Rabča. Miesto konania KŠH v Rabči bolo zvolené z dôvodu, že v Námestove nebol vhodný priestor na to, aby sa všetky šport. disciplíny a ich technické zabezpečenie, ako aj ostatné súvisiace zabezpečenie /strava, priestory pre divákov a organizačný štáb, parkovanie a ostatné/ boli čo najviac pohromade. ZŠ poskytla nielen športoviská, ktoré aj pripravila na šport. súťaže, ale aj organizačných pracovníkov a odborne fundovaných rozhodcov. Dedinská organizácia /DO/JDS Rabča zabezpečila značnú časť rozhodcov a ostatných organizačných pracovníkov.

Každá OO JDS v rámci kraja /12 organizácií/ mohla na KŠH vyslať 12 súťažiacich a každý súťažiaci mohol štartovať len v troch disciplínach. Muži a ženy súťažili v 9 disciplínach : beh na 60 a 200 m - muži, beh na 50 a 100 m - ženy, vrh guľou, hod granátom do diaľky - muži, hod váľkom do diaľky - ženy, hod granátom na cieľ, streľba zo vzduchovky, stolný tenis, šach a petang. Muži a ženy súťažili v troch vekových kategóriách: K 1 60 – 65 rokov, K 2 66 – 70 r., K 3 71 a viac rokov. Vekové kategórie sa netýkali streľby zo vzduchovky, šachu a petangu.

OO JDS Námestovo reprezentovali /organiz. JDS, vek. kategória, súťaž. disciplíny/ :

Marta Druneková, DO Zubrohlava, vek. kat. K 1, beh na 50 m, hod váľkom, granát na cieľ.

Mária Huceľová, DO Bobrov, K 1, streľba zo vzduch., hod váľkom, granát na cieľ.

Margita Grebáčová, MO Námestovo, K 3, vrh guľou, hod váľkom, granát na cieľ.

Oľga Kozáková, DO Zubrohlava, K 1, beh na 50 m, stolný tenis, hod váľkom.

Marta Puváková, MO Námestovo, K 1, vrh guľou, hod váľkom, granát na cieľ.

Marta Zemančíková, K 1, beh na 50 m, streľba zo vzduch., hod váľkom,

Michal Chabada, DO Bobrov, K 1, streľba zo vzduchovky,

Miroslav Krupa, MO Námestovo, K 1, vrh guľou, granát na diaľku,

Milan Miklušičák, MO Námestovo, K 3, vrh guľou, granát na diaľku, streľba zo vzduchovky,

Vladimír Seč, DO Vavrečka, K 2, vrh guľou, granát na diaľku,

Miroslav Tvrdák, DO Bobrov, K 2, streľba zo vzduch., stolný tenis,

Dvanástym účastníkom mala byť Božena Pavlíková / MO Námestovo, K 1, beh na 50 a 100 m, granát na ciel/ ktorá sa nemohla zúčastniť zo zdravotných dôvodov.

Celkove sa KŠH zúčastnilo 112 športovcov a spolu s rozhodcami, organizačnými pracovníkmi, hosťami a divákmi s radou JDS bolo spolu viac ako 220 účastníkov.

Hrám mimoriadne prialo počasie. Bol krásny letný, nie príliš horúci deň. Deň pred Hrami usporiadatelia museli uvažovať o mokrom variante súťaží, lebo celý deň boli prehánky a búrky. Pre zaujímavosť, aj deň po skončení Hier bol podobný tomu pred Hrami. Pekné počasie prispelo k tomu, že všetci súťažiaci seniori bojovali o čo najlepšie umiestnenie, pri čom boli nadšene povzbudzovaní prítomnými divákmi najmä pri bežeckých disciplínach. V atletických disciplínach /behy, vrh guľou, hod granátom do diaľky a na cieľ a hod váľkom/ súťažilo až 80 % súťažiacich seniorov.

Reprezentanti OO JDS Námestovo v atletických disciplínach príkladne zabojovali a získali celkove 6 medailí, čím sa zaradili v celkovom hodnotení k tým lepším okresom v rámci Žilinského kraja. Najúspešnejšou reprezentantkou bola Gitka Grebáčová, ktorá si odniesla medailu z každej disciplíny v ktorej štartovala. Bronz v hode granátom na cieľ, striebro v hode váľkom na diaľku a zlato za vrh guľou. Je to jej už tretia zlatá vo vrhu guľou za sebou z troch KŠH seniorov ktorých sa zúčastnila. Ďalším zlatým bol Milan Miklušičák vo vrhu guľou pri svojom prvom štarte na KŠH. Dvoma striebornými medailami prispela k celkovej bilancii Oľga Kozáková za druhé miesto v behu na 50 m a druhé miesto v stolnom tenise. Všetkým úspešným medailistom srdečne blahoželáme v mene OO aj MO JDS Námestovo.

Športové zápolenia boli sprevádzané kultúrou a to harmonikárom a ľudovou hudbou, takže nechýbal spev a poniektorí si aj zatancovali. Doplnenie športového diania hudbou, spevom si väčšina zúčastnených veľmi pochvaľovala a väčšina sa domov až tak neponáhľala.

Veľké poďakovanie za prípravu a organizáciu KŠH patrí ZŠ Rabča za poskytnutie svojich priestorov a ihrísk a p. Jánovi Pienčákovi , zamestnancovi ZŠ, za organizačnú prácu a perfektnú prípravu športovísk a zabezpečenie odborne zdatných rozhodcov. Tak isto patrí veľká vďaka DO JDS Rabča a jej predsedníčke p. Margite Pindjakovej za organizačnú prácu, zabezpečenie rozhodcov a potrebných organizačných pracovníkov. Veľká vďaka patrí rozhodcom a všetkým ostatným organizátorom, ktorí sa podieľali na úspešnom priebehu KŠH v Rabči.

Osobitné poďakovanie patrí predsedníčke OO JDS Námestovo p. Oľge Slovikovej za koordináciu príprav a priebehu KŠH a ich materiálno-technického zabezpečenia.

Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim, ktorí súťažili za OO JDS Námestove a prajem im úspechy v ďalších rokoch.

V. Nečas, člen organiz. výboru za OO JDS Námestovo

24.05. 2017

Živou kultúrou je človek človeku bližšie...

Dňa 24. 05. 2017 sa naša členka Mgr. Anna Reguliová zúčastnila krajskej prehliadky seniorov v umeleckom prednese poézie a prózy JDS-

Rúfusov Liptovský Mikuláš. 

Prehliadka sa konala v štýlových  priestoroch liptovskej synagógy, ktorá patrí k najväčším na Slovensku.

Tak, ako i  v minulosti,  reprezentovala našu  základnú i našu okresnú organizáciu Námestovo.

Ďakujeme jej za reprezentáciu nášho mesta, okresu, účasť  i osobný prínos k prehliadke.

ZO JDS Námestovo

25.04.2017 - Turnaj seniorov v kolkoch

Dve družstvá seniorov, členov Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska v Námestove /MO JDS/ sa 25. 4.2017 zúčastnilo 4. roč . Oravského regionálneho turnaja seniorov v kolkoch s medzinárodnou účasťou o pohár primátora mesta Trstená. Za MO JDS Námestovo sa turnaja zúčastnil 7 seniorov, z toho 4 súťažiaci a ostatní ako náhradníci a diváci. Propozície turnaja dovoľovali postaviť 4-členné družstvo aj za Okresnú organizáciu /OO/ JDS Námestovo. Zostavením družstva za OO poverila jej predsedníčka MO JDS Námestovo, čo sme aj využili. Spolu sa tak turnaja zúčastnilo 11 seniorov, členov JDS z Námestova.Družstvo MO JDS Námestovo súťažilo v zložení: Ján Pindjak, Rudo Bencúr, Jožo Pindjak a Kristína Mikušková. Za OO JDS Námestovo súťažili: Václav Nečas, Marta Puváková, Božka Pavlíková a František Gender. Turnaj prebiehal v peknej vynovenej kolkárni a zúčastnilo sa ho 16 4-členných družstiev, ktorých zloženie mohlo byť homogénne alebo ľubovoľne zmiešané . Domáci a Tvrdošín mohli postaviť dve 4-členné družstvá + družstvo za OO JDS, ostatní účastníci jedno družstvo. Súťažilo sa v dvoch kolách. V prvom kole sa hádzalo klasických 25 hodov v časovom limite a druhé kolo bolo skrátené na 15 hodov. Body z jednotlivých kôl sa sčítavali pre jednotlivcov a zároveň aj za družstvo.Atmosféra turnaja bola vynikajúca, nechýbalo hlasné povzbudzovanie a potlesk po zhodení všetkých kolkov hlavne u tých družstiev, ktoré mali na tribúne viac fanúšikov. Predpokladanými víťazmi v súťaži jednotlivcov a družstiev bola Trstená, do celkového poradia mohli prehovoriť jednotlivci a družstvá Tvrdošína a Nižnej, ktoré majú väčšiu možnosť tréningu, čo bolo badať na výsledkoch, veď niektorí z družstiev Trstenej hrávajú riadne súťaže. V tejto konkurencii obsadilo družstvo MO Námestova 3. miesto a družstvo za OO Námestovo 4. miesto hneď za prvé dve družstva Trstenej a odsunulo na ďalšie miesta družstvá z Tvrdošína a Nižnej. V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom sme boli oveľa úspešnejší, vtedy sme obsadili 4. a 9. miesto.

V súťaži jednotlivcov bol najlepší v celkovom poradí zo súťažiacich Námestovčanov Rudo Bencúr z družstva MO na 5. mieste hneď za súťažiacimi z Trstenej. 11. miesto v celkovom poradí obsadila Božka Pavlíková z družstva za OO, hneď za ňou na 12. priečke sa umiestnil Jožko Pindiak a na 14.priečke Kristína Mikuškova, obaja z družstva MO Námestovo.

Organizátori zvládli celý program turnaja na výbornú. Bolo postarané nielen o súťažiacich, ale aj o divákov stravou a občerstvením. Celkove sa tejto akcie zúčastnilo okolo 100 účastníkov, takže usporiadatelia mali práce dosť. V rámci vyhodnotenia turnaja boli odmenené prvé tri družstva a prví traja jednotlivci vecnými cenami, pohárom a diplomom z rúk zástupkyne primátora mesta Trstená. Odmenený bol aj najstarší účastník turnaja.

Pre úplnosť uvádzam umiestnenie a body prvých 10 družstiev:

  1. Trstená I. 833

  2. Trstená II. 828

  3. MO Námestovo 730

  4. OO Námestovo   690

  5. Tvrdošín Javor 660

  6. Rabča 631

  7. Nižná 600

  8. Podbiel 578

  9. OO Tvrdošín 577

  10. Klin 560

V. Nečas

Pozrite foto:>>>>>3.4.2017 - Tradičná jarná brigáda sa vydarila vďaka tomu, že nám prialo počasie, vďaka materiálnemu zabezpečeniu TS Námestovo /vrecia,  rukavice a odvoz/, vďaka občerstveniu, ktoré nám pripravila naša členka p. Anna Kubová, vďaka pánom Alojzovi a Marcelovi Sestrenekovcom, ktorí naše snaženie zvečnili  a vďaka Vám, naši milí členovia - seniori, ktorí ste ochotne priložili ruku k dielu  - manželia Václav a Štefka Nečasovci, Helenka Hrubjaková, Majka Jasenková, Hanka Krnáčová, Oľga Nikodémová, Hanka Pašková, Janka Kubiridžáková, Rudolf Bencúr, manželia Milan a Zita Pavlákovci, Gitka Teťáková, Oľga Fajčáková, Majka Števíková, Katka Sumegová, Ivka Laššáková, Ferko Gender, Gitka Grebáčová, Gitka Gabrielová, Božka Pavlíková, Terka Kolenčíková, Aňa Reguliová. Čistota nášho mesta nám,  seniorom,  vôbec nie je ľahostajná a tých, ktorým to z nejakých dôvodov nevyšlo dnes, pozývame na budúcu brigádu, ktorú včas oznámime. Máme čo robiť, keď trošku klesne hladina vody -  nábrežie Oravskej priehrady od amfiteátra po Ranč u Edyho je v mnohých miestach plné hrozných, najmä plastových  nánosov, s ktorými si príroda sama neporadí,  pomôžeme jej, však😉😃😄. Pozrite foto:>>>>>

28. 03. 2017 sme  navštívili  termálne kúpalisko v Chocholowe.  Aqapark Chocholowske termy je miestom, kde sa radi vraciame. Bol krásny jarný deň, pokochali sa úžasným pohľadom na tatranské končiare 👍. Vykúpali sme sa do sýtosti, pooddychovali, porozprávali, užili sme si všetko plnými dúškami.  Vy, čo ste neboli, môžete len ľutovať😢😕🙁. Ale, možno nabudúce😉 ...Pozrite detailnejšie foto účastníkov(klik na minobrázok) >>>>
03.03.2017    Zimné športové hry seniorov 2017

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska /ZO JDS/ v Nižnej v spolupráci s OO JDS Tvrdošín a Športovou komisiou pri OcÚ Nižná usporiadala lll. ročník Zimných športových hier seniorov Oravy, ktorý sa uskutočnil 3.3.2017 v priestoroch lyžiarskeho vleku Uhliská.

Pôvodne sa malo súťažiť v slalome, behu na lyžiach a zábavnej disciplíne – jazda na vreci. Pre nedostatok snehu sa nekonal beh na lyžiach, ktorý bol nahradený chôdzou s palicami na 4,8 km, čomu sa hovorí aj severská chôdza.

Oproti minulému ročníku, keď sa za MO JDS Námestovo hier zúčastnili 5 účastníci, sa tohto ročníka zúčastnili 4 seniori: Božena Pavlíková, František Gender, Štefan Horský a Václav Nečas. Počasie hrám prialo, bolo slnečno, len sem tam nejaký mráčik a vietor bolo viac cítiť len na briežkoch, čo umožnilo športovcom, seniorom, podávať dobré výkony. Týkalo sa to aj seniorov z Námestova.

V prvej disciplíne, slalom žien bez vekových tried B. Pavlíková skončila na 3. mieste. V slalome mužov /tiež bez vek. tried/. obsadil Št. Horský 4. miesto a F. Gender 5. miesto. Chôdzu s palicami suverénne vyhrala B. Pavlíková v lepšom čase ako najlepší z mužov. V chôdzi mužov obsadili F. Gender a V. Nečas rovnakým časom 2. miesto.

Na záver zimných šport. hier bolo spoločné posedenie pri kapustnici a ku káve a čaju sa podávali dobré domáce buchty. Po kapustnici boli trom najlepším v jednotlivých disciplínach slávnostne odovzdané medaily a diplomy. Po skončení oficialít si viacerí zaspievali za doprovodu harmoniky a toto bolo najlepšie zakončenie tejto vydarenej akcie.   V. Nečas

Pozrite foto(obe zimné akcie):>>>>>

28.02.2017       Volejbal seniorov a dôchodcov

usporiadala Základná organizácia Jednoty dôchodcov v Zubrohlave /ZO JDS/v spolupráci s Okresnou organizáciou JDS v Námestove a obcou Zubrohlava pod záštitou starostu obce p. Pavlom Bugeľom už 10. ročník volejbalového turnaja seniorov a dôchodcov okresu Námestovo a Tvrdošín.Turnaj sa uskutočnil v telocvični ZŠ Zubrohlava za účasti štyroch družstiev seniorov-dôchodcov. Boli to družstvá seniorov, Nižnej n. Oravou, Vavrečky,Námestova a domácej Zubrohlavy. Družstvo Vavrečky bolo zložené okrem Vavrečanov aj s voľných /nadpočetných/ hráčov Námestova a Zubrohlavy.

Turnaj sa hral systémom každý s každým na 2 vyhrané sety do 25 bodov, prípadný tretí set do 15 bodov. Podmienkou pre štart družstva bola účasť minimálne 2 žien na ihrisku v každom sete.

Celý turnaj sa prebiehal v priateľskom duchu, nebolo núdza ani o humorné situácie, tak, ako to býva, keď hrajú amatéri. Na druhej strane boli aj zápasy solídnej hernej úrovne, k takým patrili zápasy Zubrohlava – Nižná,  Nižná – Námestovo a Námestovo – Zubrohlava.

Tento ročník turnaja bol zaujímavý tým, že družstvá na prvých troch miestach prehralo po jednom zápase a pri rovnosti bodov rozhodoval pomer setov, ktorý malo najlepší družstvo Námestovo vďaka tomu, že prehratý zápas skončil 1:2, kým Nižná a Zubrohlava prehrali svoje zápasy 0:2.

Umiestnenie družstiev po skončení turnaja bolo nasledovné: 1. Námestovo – 4 b. /sety 5:2/, 2. Nižná – 4 b. /s. 4:2/, 3. Zubrohlava – 4 b./s. 4:3/ a 4. Vavrečka bez bodu. Víťazné družstvo okrem iného získalo putovný pohár starostu obce už tretí krát za sebou. Po skončení turnaja nasledovalo spoločné posedenie pri guláši, zákuskoch a iných dobrotách.Nechýbala ani harmonika a tak si mnohí aj s chuti zaspievali a všetci sa tešili na budúci – 11. ročník tohto turnaja.Mestskú organizáciu JDS Námestovo na turnaji reprezentovali Božena Pavlíková, Kristína Mikušková, Ján Pindiak, Jozef Dudek, Rudolf Bencúr, a Václav Nečas.Za Vavrečku hrali Štefan Paholek, Ľudmila Adamcová a Rudolf Bencúr. Pozrite foto:>>>>>      V.Nečas

21.02.2017sa konala sa výročná členská schôdza. Účasť bola veľká. Schôdza bola pestrá – správy o činnosti výboru a členov, príhovor primátora Námestova Ing. Kaderu, kultúrny program.

Pozrite foto(Sestrenek, úpravy SPS):>>>>>

18.2.2017          Námestovská biela stopa

18.2.2017 Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska /MO JDS/ v  Námestove v spolupráci s Rančom u Edyho usporiadala nultý ročník lyžiarskych bežeckých pretekov „Námestovská biela stopa“.

Bežecká súťaž bola určená pre seniorov a dôchodcov vo veku 60 a viac rokov oboch pohlaví. Súťaž sa konala na Ranči u Edyho, kde nám pripravili trať, priestory na oddych a pohostenie. Bežecký okruh mal dĺžku cca 800m, ktorý ženy a muži nad 70 rokov absolvovali 2x a muži do 70 rokov 3x.

Počasie bolo vyhovujúce a bola to posledná šanca na usporiadanie pretekov, lebo to bol asi posledný ešte zimný deň. V nasledujúce dni nastal intenzívny odmäk a sneh sa pomerne rýchlo „stratil“.

Súťažiacich tohto roku nebolo veľa, veď išlo prvú akciu tohto druhu, ktorú sme organizovali a aj deň konania – sobota, nebol najvhodnejší, lebo viaceré základné organizácie v okrese usporiadali vlastné lyžiarske akcie, alebo už boli prihlásené na akcie ktoré usporiadali iné organizácie.

Súťaž prebehla v dvoch kategóriach, mladší seniori /muži, ženy/ 60 – 70 rokov a starší seniori nad 70 rokov.

V súťaži mužov – mladších seniorov sa na prvom mieste umiestnil Anton Náčin zo Základnej organizácie /ZO/ JDS v Breze, a v kategórii starších seniorov bol prvý Alojz Sulek zo ZO JDS Bobrov, ktorý bol zároveň vo veku 82 r. aj najstarším účastníkom pretekov. V kategórii mladších senioriek sa na prvom mieste Božena Pavlíková z MO JDS Námestovo a v kategórii starších senioriek sa ako prvá umiestnila Marta Suleková zo ZO JDS Bobrov, ktorá vo veku 75 r. bola medzi ženami najstaršouúčastníčkou pretekov. Vyhodnotenie ako i pohostenie sa uskutočnilo v priestoroch Ranča u Edyho. Traja najlepší z každej kategórie boli odmenení medailou a diplomom. Všetkým zúčastneným pohostenie po skončení pretekov na čerstvom vzduchu veľmi chutilo, na čom mal zásluhu personál Ranču, ktorý pripravil dobrú kapustnicu, ale aj členky MO, ktoré napečenými dobrotami doplnili a spestrili záverečné vyhodnotenie a posedenie a prispeli tak k príjemnej až rodinnej atmosfére.

Výbor MO JDS v Námestovo ďakuje všetkým zúčastneným za účasť na akcii, p. E. Dunčičovi za sponzorstvo a technickú pomoc pri zabezpečení pretekov a zúčastneným členkám Výboru za pomoc pri organizácii a sponzorovaním podujatia vlastnými výrobkami.    F. Gender, V. Nečas

7.12.2016 - MO JdS v Námestove už tradične zorganizovalo "Mikulášske posedenie"v Kultúrnom dome v Námestove. Účasť bola znova bohatá. V programe bolo vystúpenie detskej tanečnej skupiny, diskusie, tombola, disko. Pozrite foto(Sestrenek, úpravy SPS):>>>>>
SPS a ďalší účastníci
ďakujú výboru za výborné zorganizovanie akcie, spestrenie programu a  sponzorom za rôznu podporu.

13.7.1016 sa uskutočnili v Martine letné Krajské športové hry /KŠH/ seniorov, ktoré organizovala Krajská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska /KO JDS/ v spolupráci Okresnou organizáciou JDS v Martine.

        Okresná organizácia JDS Námestovo /OO JDS/ mohla delegovať na hry 6 súťažiacich, čo bolo určené na základe počtu členov registrovaných v JDS. Každý s nominovaných mohol štartovať maximálne v troch disciplínach. OO JDS Námestovo poverila výberom súťažiacich Mestskú organizáciu v Námestove /MO JDS/, ktorá nominovala 5 súťažiacich a 1 z DO JDS Zubrohlava. K výberu účastníkov na krajské hry pomohli aj športovo-zábavné hry v rámci guláš-partie 15.6.2016 na Edyho ranči, kde bolo možné posúdiť športovú zdatnosť a vytypovať možných účastníkov krajských hier.

        S účasťou na KŠH v Martine súhlasilo za OO JDS Námestovo nasledovní súťažiaci v týchto disciplínach a vekových kategóriach:

Božena Pavliková /vek. kat. 60 – 65 r./ beh na 50 m, beh na 100 m a hod granátom na cieľ.

Marta Puváková /60 – 65 r./ vrh guľou, hod váľkom do diaľky, hod granátom na  cieľ.

Margita Grebáčová /66 – 70 r./ vrh guľou, hod váľkom do diaľky, hod granátom na cieľ.

František Gender /66 – 70 r./ beh na 60 m, beh na 200 m, vrh guľou.

Václav Nečas /66 – 70 r./ vrh guľou, hod granátom do diaľky, hod granátom na cieľ.

 Michal Chabada z DO Zubrohlava, streľba zo vzduchovky na terč /bez vek. tried/.

        Súťaže začali za neistého počasia a chvíľami to vyzeralo tak, že „športový zápal“ bude hasiť dážď, ale postupne sa „vyčasilo“ a záver hier bol „zalievaný“ horúcim slnkom.

Počtom malá skupinka súťažiacich za OO JDS Námestovo dosiahla v súťažiach dobré umiestnenia, keď na stupni víťazov boli až 4 x. Minuloročné prvenstvo vo vrhu guľou obhájila M. Grebáčová. V hode granátom na cieľ bola M. Puváková prvá a B. Pavliková štvrtá. V streľbe zo vzduchovky bol M. Chabada prvý. V behu žien na 100 m skončila B. Pavliková na treťom mieste aj napriek obnovenej bolesti v stehne v priebehu tohto preteku, čo jej následne nedovolilo štartovať v behu žien na 50 m. Za povšimnutie stojí aj výkon F. Gendera v behu na 60 m, keď skončil na 4 mieste.

Záverom chcem poďakovať v mene OO a MO JDS Námestovo všetkým súťažiacim za ochotu v príprave na KŠH a ochotu reprezentovať a medailistom zablahoželať k dosiahnutým výsledkom.

V. Nečas, člen výboru MO JDS Námestovo. Pozrite foto - klikom na miniatúrne foto zobrazíte plnú veľkosť27. 06. 2016 sme sa opäť radi realizovali pri čistení nášho mesta. Vyčistili sme cestu na Ranč u Edyho, naspäť nábrežie Oravskej priehrady a nakoniec ako inak, amfiteáter - po krásnej trojdňovej akcii Dni pre všetkých. Všetkým usilovným členkám a členom radi ďakujeme😁. Veľká vďaka aj Technickým službám Námestovo, ktoré nás ako vždy zabezpečujú materiálnym vybavením - rukavice, vrecia, odvoz☺.

15. 06. 2016 - MO JdS v Námestove zorganizovalo na Ranči u Edyho už tradičné športové popoludnie s gulášom. Pozrite foto(Sestrenek, úpravy SPS):>>>>>

Obdivuhodná iniciatíva p. Ing. Janky Jadroňovej z Klina oslovila aj nás seniorov. Ani nám nie je ľahostajná čistota nášho prostredia. Preto sme sa aj my rozhodli priložiť ruku k dielu. Vyčistili sme cestu a pobrežie Oravskej Priehrady smerom na Ranč u Edyho, a amfiteáter – práve v predvečer vojenskej prehliadky v “účku“ – sme radi, že sa nám to podarilo práve takto. Materiálne nám akciu zabezpečili TS mesta.

25. 05. 2016 sme radi využili seniorskú zľavu na kúpanie  v neďalekom jedinečnom Aquathermalparku v Oraviciach v geotermálnej vode s blahodarným účinkom. Dopriali sme si relax, poliečili sme si telo i dušu, poplávali, vyšantili a po celodennom pobyte sme sa spokojní vracali domov. Bolo nás neúrekom – 53 členov!

17. 5. 2016 sa v budove Mestskej scény Martin konala krajská súťažná prehliadka seniorov v  umeleckom prednese poézie a prózy Kalinčiakovo Záturčie. Našu základnú organizáciu reprezentovala Mgr. Anna Reguliová. V kategórii poézia získala 1. miesto. Blahoželáme!
16.02.2016 - MO JdS v Námestove - schôdza. Pozrite účasť - foto(Vasilek, Sestrenek, úpravy SPS):>>>>>

2.12.2015 - MO JdS v Námestove zorganizovalo "Mikulášske posedenie"v Kultúrnom dome v Námestove. Účasť bola bohatá. V programe bol príhovor primátora, prednes básne (Anna Reguliová), scénky a vtipy o dôchodcoch , spevy o Slovákoch a Slovensku (výbor JdS), diskusie, tombola, disko. Pozrite foto(Vasilek, Sestrenek, úpravy SPS):>>>>>
SPS a ďalší účastníci
ďakujú výboru za výborné zorganizovanie akcie, primátorovi za príspevok a priania, vystupujúcim za spestrenie programu a sponzorom za rôznu podporu.23.09.2015 – sa Anna Reguliová zúčastnila krajskej súťažnej prehliadky v prednese poézie a prózy v Martine - Kalinčiakovo Záturčie organizovanej JDS .

16.09.2015 Poznávací zájazd: Ludzmierz - Sanktuarium, Splav cez Pieniny po Dunajci, Červený Kláštor, zámok a miniatúry - Niedzica, expozícia o Tatrách v Tatranskej Lomnici Pozrite foto:>>>>>07.07.2015

KRAJSKÉ ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV JEDNOTY DÔCHODCOV SLOVENSKA V ŽILINE

Pohybová aktivita seniorov pre zdravé a aktívne starnutie - to bolo poslaním a cieľom „Krajských športových hier Jednoty dôchodcov Slovenska“, ktoré sa konali v Žiline v utorok 7. júla. Krajská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) poverila ich usporiadaním Okresnú organizáciu JDS v Žiline, s ktorou spolupracoval Olympijský klub Žilina. V areáli Základnej školyna Martinskej ulici  súťažilo celkom 189 aktívnych pretekárov  z celého žilinského kraja a na podujatí sa zúčastnilo ďaľších najmenej 100 seniorov s rôznymi úlohami pri organizácii ale aj ako zanietení diváci. Pri slávnostnom nástupe sa prihovorila k  účastníkom predsedníčka Okresnej organizácie JDS v Žiline  Eva Beráková  a prečítala tiež pozdravný list župana Žilinského samosprávneho kraja  Juraja Blanára. Po zdravici Olympijského klubu Žilina, ako spoluusporiadateľa, otvoril hry predseda Krajskej organizície JDS Michal Kotian. Potom sa už rozprúdili boje na jednotlivých športoviskách. Ženy súťažili v desiatich a muži v deviatich disciplínach a v troch vekových kategóriach. Najúspešnejší boli odmenení diplomami a medailami na stupni víťazov. Napriek extrémne teplému počasiu sa podujatie vydarilo a všetci seniori sa rozchádzali do svojich domovov mimoriadne spokojní.

Okresná organizácia JDS Námestovo /OO JDS/ mala delegovať na hry 6 pretekárov, ktorých výberom bola poverená Mestská organizácia v Námestove. Počty pretekárov za jednotlivé OO JDS bol stanovený koeficientom na základe počtu registrovaných členov  JDS a každý pretekár mohol štartovať maximálne v troch disciplínach. K výberu účastníkov na krajské hry pomohli aj športovo-zábavné hry v rámci guláš-partie 17.6.2015 na Edyho ranči, kde bolo možné posúdiť športovú zdatnosť a vytypovať možných účastníkov krajských hier. Nakoniec súhlasilo účasťou a s reprezentáciou za OO JDS Námestníkov 5 športovcov /4 z MO Námestovo a 1 z DO Vavrečka/.

Napokon OO JDS Námestovo reprezentovali títo pretekári a v týchto disciplínach:

Kristína Mikušková /vek. kateg. 60 – 65 r./ hod granátom na cieľ, hod váľkom do diaľky a beh na 200 m.

Grebačová Margita / vek. kateg. 66 – 70 r./ vrh guľou, hod granátom na cieľ a hod váľkom do diaľky.

František Gender /vek. kateg. 66 – 70 r./ beh na 60 m, beh na 300 m a vrh guľou.

Václav Nečas /vek. kateg. 66 – 70 r./ vrh guľou, hod granátom na cieľ a do diaľky.

Piatym účastníkom mal byť Jozef Palenik /vek. kat. 60 – 65 r./ beh na 60 m, vrh guľou a hod granátom do diaľky.

Aj napriek veľmi teplému až horúcemu počasiu dosiahli pretekári OO JDS Námestovo aj pri počtom malom zastúpení dobré výsledky, keď na stupni víťazov sa objavili 4x. Najúspešnejšou reprezentantkou za OO JDS Námestovo sa stala M. Grebačová, ktorá vyhrala vrh guľou, v hode váľkom do diaľky bola druhá a v hode granátom skončila tretia. V hode granátom na diaľku obsadil V. Nečas tretie miesto a doplnil tak zbierku medailí OO na 4 ks. Za zmienku stojí aj výkon F. Gendera v behu na 60 m, keď skončil na 4 mieste.

Záverom chcem poďakovať v mene OO a MO JDS Námestovo za ochotu reprezentovať a medailistom zablahoželať k dosiahnutým výsledkom.

V. Nečas, člen výboru MO JDS Námestovo

17.06.2015 – Spoločné posedenie, šport a guľáš na Ranči u Edyho. Pozrite foto:>>>>>13.05.2015 – brigáda na Ranči u Edyho – čistiace práce, pohostenie, guľášové miesto.

file:///home/sps/Dokumenty/Jednota Dôchodcov na Slovensku/WEBJDSNO/WEBjdsno/jdsno_zazilisme.html